Czytelnia on-line

Grudzień 2020 NR 12 ( 395 )

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

Znaczenie leków mukoaktywnych w okresie pandemii COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: COVID-19, leki mukoaktywne, ambroksol

Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP) u dzieci 2020 – miejsce na nowoczesną fitoterapię

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
 • dr n. biol. Tadeusz T. Frankiewicz
Słowa kluczowe: ostre zapalenia nosa i zatok, OZNZ, fitoterapia, BNO 1016, górne drogi oddechowe, dzieci

Zastosowanie terapii SMART w leczeniu astmy w świetle wytycznych GINA 2020 – przypadki kliniczne

  Autorzy:
 • lek. Wojciech Żurek
 • lek. Barbara Żurek
Słowa kluczowe: astma, terapia SMART, opis przypadku, budezonid, formoterol, GINA 2020

Komentarz. GINA 2020 – zmiany w leczeniu astmy

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: astma, SMART

Omalizumab - program leczenia przewlekłej spontanicznej pokrzywki

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła pokrzywka, omalizumab, leki przeiwhistaminowe II generacji, program lekowy

Immunoterapia swoista chorób alergicznych – najskuteczniejsza metoda leczenia dla chorych na choroby alergiczne

  Autorzy:
 • lek. Piotr Łacwik
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • dr n. med. Mariusz Kowalczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT, VIT

Makrolidy w praktyce ambulatoryjnej. Kiedy klarytromycyna? Kiedy azytromycyna?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
 • dr n. biol. Tadeusz T. Frankiewicz
Słowa kluczowe: klarytromycyna, azytromycyna, zakażenia układu oddechowego

Alergia na białka mleka krowiego – najczęściej zadawane pytania

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Andrea Horvath
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Słowa kluczowe: alergia, dzieci, niemowlęta, pediatria

Glikol polietylenowy (PEG) w leczeniu zaparcia czynnościowego

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Andrea Horvath
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Słowa kluczowe: zaparcie, dzieci, kryteria rzymskie, makrogole

Zaostrzenie przewlekłej choroby uchyłkowej – szczególne zagrożenie w dobie COVID-19

  Autorzy:
 • dr n. med. Anna Maria Pietrzak
Słowa kluczowe: uchyłki, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa - ONChU, eubioza, zapalenie uchyłków, błonnik rozpuszczalny, arabinogalaktan, rifaksymina α

Indywidualizacja i optymalizacja terapii choroby refluksowej przełyku

  Autorzy:
 • lek. Monika Krzywdzińska
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Słowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, inhibitory pompy protonowej, leczenie, PPI-oporność

Śmierć, której można uniknąć, czyli słów kilka o hipokaliemii

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: hipokaliemia, potas, suplementacja, zaburzenia rytmu

Wskazania do szczepień w związku z wykonywaną pracą

  Autorzy:
 • lek. Agnieszka Motyl
Słowa kluczowe: szczepienia pracownicze, szczepienia dorosłych, program szczepień ochronnych, przypominające szczepienie tężec-błonica-krztusiec, szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, szczepienie MMR

Najczęstsza wada serca u dorosłych w praktyce: jak postępować z pacjentem po zabiegu z powodu stenozy aortalnej?

  Autorzy:
 • lek. Izabela Adamowicz
 • lek. Milena Jakuszczonek
 • lek. Anna Ceranka
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Słowa kluczowe: stenoza aortalna, dysfunkcja zastawki, postępowanie

Rozpoznawanie i leczenie stenozy aortalnej z perspektywy lekarza rodzinnego

  Autorzy:
 • lek. Anita Korczak
 • lek. Oliwia Brycht
 • dr n. med. Jan Krekora
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Słowa kluczowe: stenoza aortalna, badanie echokardiograficzne, postępowanie