Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 12 ( 395 ) :  74  -  80

Indywidualizacja i optymalizacja terapii choroby refluksowej przełyku

Individualization and optimization of gastroesophageal reflux disease treatment

Summary: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a common clinical problem, affecting millions of people worldwide. Because of the chronic character and treatment, therapy should be based on the principle of optimization and individualization. The identification of relevant indications, the selection of minimum effective dosage and choice of the appropriate medicine could reduce persistent symptoms. Most patients could be treated with PPI (proton-pump inhibitors), while others require additional treatment in the form of prokinetics as well as preparations enhancing the protective barrier of esophageal mucosa. The aim of the article is to present the strategy of optimization and individualization of GERD treatment.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, proton-pump inhibitors, treatment, PPI-refractory
Słowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, inhibitory pompy protonowej, leczenie, PPI-oporność

Choroba refluksowa przełyku (gastroesophageal reflux disease, GERD) uznawana jest za jeden z najczęstszych problemów klinicznych zarówno dla lekarzy rodzinnych, jak i dla gastroenterologów. Niejednorodny charakter objawów i powikłań powoduje trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Choroba stanowi duże obciążenie fizyczne i emocjonalne dla cierpiących na nią pacjentów. Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza HRQoL (Health-Related Quality of Life) pokazuje znaczne obniżenie subiektywnej oceny jakości życia u chorych z GERD w porównaniu z grupą kontrolną. Niski wskaźnik oceny jest związany ze słabszym funkcjonowaniem emocjonalnym, ogólnym poczuciem zdrowia, witalnością i zwiększonym odczuwaniem bólu (1).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz