Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 12 ( 395 ) :  64  -  70

Zaostrzenie przewlekłej choroby uchyłkowej – szczególne zagrożenie w dobie COVID-19

Active symptomatic uncomplicated diverticular disease: a special threat in the COVID era

Summary: Diverticula, small, baggy hernias in the large intestine wall, are one of the most common abnormalities in the digestive tract. Their incidence increases with age. They may be asymptomatic or may cause various symptoms, ranging from mild abdominal pain to severe, life-threatening complications. The most common manifestation is called symptomatic uncomplicated diverticular disease (SUDD). In Poland, diverticulitis is the most common cause of hospitalization for gastroenterological reasons. Management of the disease is chronic and consists of dietary modifications, supplementation of soluble fiber with arabinogalactan (prebiotic effect and source of endogenous short-chain fatty acids: acetic, propionic, and butyric), and cyclic, long-term therapy with eubiotics, rifaximin α.
Keywords: diverticula, symptomatic uncomplicated diverticular disease - SUDD, eubiosis, diverticulitis, soluble fiber, arabinogalactan, rifaximin α
Słowa kluczowe: uchyłki, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa - ONChU, eubioza, zapalenie uchyłków, błonnik rozpuszczalny, arabinogalaktan, rifaksymina α

Uchyłki, małe, workowate uwypuklenia w ścianie jelita grubego, są jedną z najczęstszych spotykanych nieprawidłowości w przewodzie pokarmowym. Częstość ich występowania rośnie z wiekiem. Mogą nie powodować żadnych dolegliwości bądź dawać objawy o różnym stopniu nasilenia, od łagodnych bólów brzucha do ciężkich, zagrażających życiu powikłań. Najczęstszą manifestacją jest tzw. objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa (ONChU). W Polsce zapalenie uchyłków jest najczęstszym powodem hospitalizacji z przyczyn gastroenterologicznych.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Anna Maria Pietrzak 1. Oddział Gastroenterologii, Szpital Bielański w Warszawie 2. II Klinika Gastroenterologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dodaj komentarz