Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 12 ( 395 ) :  52  -  58

Alergia na białka mleka krowiego – najczęściej zadawane pytania

Cow milk allergy: frequently asked question

Summary: This review summarizes current evidence and recommendations regarding cow’s milk protein allergy, the most common food allergy in young children.
Keywords: allergy, children, infants, pediatrics
Słowa kluczowe: alergia, dzieci, niemowlęta, pediatria

Na podstawie danych z dużego badania europejskiego (Euro-Prevall) (1), w którym stosowano wiarygodne kryteria diagnostyczne, takie same we wszystkich ośrodkach biorących udział w badaniu, szacuje się, że w Europie częstość występowania ABMK u dzieci do 2. r.ż. wynosi 0,54% (95% CI 0,41–0,70). W badaniu wykazano znaczne różnice geograficzne, czyli w każdej populacji należy określić częstość występowania alergii oddzielnie, a dodatkowo ustalić najczęstsze alergeny. W Polsce częstość ABMK oszacowano na 0,65% (95% CI 0,26 – 1,17). Najczęściej ABMK stwierdzano w Holandii (1,1%); najrzadziej w Grecji, na Litwie oraz w Niemczech (odpowiednio 0%, 0,23% i 0,28%). Dane z badania EuroPrevall odnoszą się przede wszystkim do IgE-zależnej ABMK. Oszacowanie częstości występowania IgE-niezależnej ABMK jest trudniejsze.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: