Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  102  -  114

Nebulizacja leków u chorych z chorobami układu oddechowego w czasie pandemii SARS-CoV-2. Czy naprawdę jest ryzykowna, czyli jak rozumieć badania naukowe i rekomendacje?

Nebulization of drugs in patients with respiratory diseases during the SARS-CoV-2 pandemic. Is it really at risk, or how to understand scientific research and recommendations?

Summary: In the article, the possibilities of using inhalation therapy with particular reference to nebulization have been discussed. Due to numerous controversies over international scientific associations’s guidelines – fundamentally different and mutually exclusive, authors presented a unique synthetic analysis of the results which contains the safest tools in the epidemiological context for providing the treatment course. We pay attention to the rules of good nebulisation practice and perspectives of inhaled glucocorticosteroids (ICS) therapy of chronic diseases during the COVID-19 pandemic.
Keywords: nebulization, nebulizers, inhaled glucocorticosteroids, COVID-19, SARS-CoV-2
Słowa kluczowe: nebulizacja, nebulizatory, glikokortykosteroidy wziewne, COVID-19, SARS-CoV-2

Leczenie inhalacyjne i miejsce nebulizacji w terapii
Możliwość leczenia miejscowego, precyzyjnie w obszarze toczącego się procesu chorobowego w schorzeniach układu oddechowego, daje terapia inhalacyjna, czyli wziewne stosowanie leków. Substancje czynne podawane są do dróg oddechowych chorego w postaci cząsteczek aerozolu, czyli zawiesiny ciała stałego lub cieczy w gazie (powietrzu, tlenie, helioksie). Do stworzenia aerozolu wykorzystywane są inhalatory o różnorodnej budowie i odmiennych mechanizmach działania, które rozpylają lek inhalowany przez pacjenta. Wyróżniamy inhalatory ciśnieniowe dozujące (pressurized metered dose inhaler, pMDI), inhalatory suchego proszku (dry powder inhaler, DPI), inhalatory miękkiej mgły (metered dose liquid inhaler, MDLI, inaczej soft mist inhaler, SMI) oraz nebulizatory pneumatyczne, ultradźwiękowe i siateczkowe (1,2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Maria Mozga Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, UM w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz