Artykuły autora

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Nowe oblicza profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych – wskazania i dawki kwasu acetylosalicylowego

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Przemysław Kosiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: kwas acetylosalicylowy, profilaktyka pierwotna i wtórna, zawał serca, stan przedrzucawkowy, nadciśnienie tętnicze

Między Scyllą a Charybdą – leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – bardziej czy mniej intensywnie?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, wartości docelowe, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne, wiek podeszły, wiek bardzo podeszły

Nowe życie dobrze znanych leków hipotensyjnych – staromodne czy niezastąpione?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, lerkanidypina, enalapryl, skuteczność, wytyczne, tolerancja

Diagnostyka i leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Słowa kluczowe: niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, nadciśnienie tętnicze

Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, β-adrenolityki, nebiwolol

Inhibitor konwertazy angiotensyny w skojarzeniu z antagonistą wapnia – podstawa terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC 2018?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, inhibitor konwertazy angiotensyny, antagonista wapnia, terapia skojarzona

Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Słowa kluczowe: przerost mięśnia lewej komory, nadciśnienie tętnicze, echokardiografia

Skojarzenie rosuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu – preparat złożony w prewencji pierwotnej i wtórnej?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: rosuwastatyna, peryndopryl, indapamid, preparat złożony

Nowe wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych ESC/EAS 2019 – niższe cele, bardziej intensywna terapia

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, ryzyko sercowo-naczyniowe, statyna, ezetymib

Pomiędzy prewencją pierwotną i wtórną – kiedy stosować kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Adrian Doroszko, prof. nadzw UMW, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Przemysław Kosiński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: kwas acetylosalicylowy, profilaktyka pierwotna i wtórna, choroby układu sercowo-naczyniowego, wytyczne, dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – profilaktyka pierwotna i wtórna udaru mózgu

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: wiek podeszły, izolowane nadciśnienie skurczowe, udar mózgu, prewencja pierwotna i wtórna, preparat złożony, amlodypina, indapamid

Miejsce skojarzenia β-adrenolityku z inhibitorem konwertazy w terapii nadciśnienia tętniczego – wytyczne PTNT i ESC/ESH

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, inhibitor konwertazy angiotensyny, β-adrenolityk, peryndopryl, bisoprolol

Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko wybór, czy już konieczność?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone

Nebiwolol – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych polskich i europejskich

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, wytyczne, nebiwolol

Klonidyna w terapii nadciśnienia tętniczego – od stanów pilnych po terapię trudnego w kontroli nadciśnienia tętniczego

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: klonidyna, agoniści ośrodkowych receptorów a, układ współczulny, stany pilne, oporne nadciśnienie tętnicze

Olmesartan – czy potrzebny jest nam kolejny sartan?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, antagoniści receptora angiotensyny II, olmesartan

β-Adrenolityk w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko u chorych ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, β-adrenolityki

W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń leków hipotensyjnych – kandesartan i amlodypina

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone, kandesartan, amlodypina

Nisko, jeszcze niżej. Nowe badania i wytyczne postępowania w hipercholesterolemii i hiperurykemii

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny ezetymib, preparat złożony, kwas moczowy, allopurynol

Preparat złożony oparty na lekach hipotensyjnych i statynie – czy tylko argumenty za?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny, stosowanie się do zaleceń, preparaty złożone