Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Inhibitory PCSK9 u chorych z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym – nowa możliwość terapii nie tylko w rodzinnej hipercholesterolemii

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, wysokie/bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, inhibitory PCSK

Leczenie skojarzone antagonistą receptora angiotensyny II i diuretykiem tiazydowym na przykładzie telmisartanu i hydrochlorotiazydu

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, telmisartan, hydrochlorotiazyd, terapia skojarzona

β-adrenolityki w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór w określonych sytuacjach klinicznych

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: hypertension, treatment, β-blockers

Lacydypina we współczesnej terapii nadciśnienia tętniczego i chorób towarzyszących

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Adrian Doroszko, prof. nadzw UMW, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: dihydropirydynowi antagoniści wapnia [DHP-AW], lacydypina, nadciśnienie tętnicze, przewlekły zespół wieńcowy

Czy optymalne leczenie nadciśnienia tętniczego może ingerować w niekorzystną relację między sztywnością tętnic a rozwojem udaru mózgowego?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, sztywność naczyń, starzenie się, leczenie

Od przerostu mięśnia lewej komory do niewydolności serca – znaczenie kontroli ciśnienia tętniczego

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, przerost mięśnia lewej komory, niewydolność serca, strategia leczenia

Progresja miażdżycy – znaczenie kontroli zarówno ciśnienia tętniczego, jak i hipercholesterolemii

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, leczenie

Fala pandemii za falą, a miażdżyca postępuje

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, COVID-19, statyny

Nowe oblicza profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych – wskazania i dawki kwasu acetylosalicylowego

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Przemysław Kosiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: kwas acetylosalicylowy, profilaktyka pierwotna i wtórna, zawał serca, stan przedrzucawkowy, nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – od patogenezy do skutecznego leczenia – przypadek wraz z komentarzem

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne, nadciśnienie tętnicze, wiek podeszły

Między Scyllą a Charybdą – leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – bardziej czy mniej intensywnie?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, wartości docelowe, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne, wiek podeszły, wiek bardzo podeszły

Nowe życie dobrze znanych leków hipotensyjnych – staromodne czy niezastąpione?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, lerkanidypina, enalapryl, skuteczność, wytyczne, tolerancja

Nowa strategia leczenia nadciśnienia tętniczego – miejsce spironolaktonu. Wytyczne ESC/ESH 2018

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: antagoniści receptora mineralokortykosteroidowego, spironolakton, nadciśnienie tętnicze, oporne

Diagnostyka i leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Słowa kluczowe: niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, nadciśnienie tętnicze

Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, β-adrenolityki, nebiwolol

Inhibitor konwertazy angiotensyny w skojarzeniu z antagonistą wapnia – podstawa terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC 2018?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, inhibitor konwertazy angiotensyny, antagonista wapnia, terapia skojarzona

Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Słowa kluczowe: przerost mięśnia lewej komory, nadciśnienie tętnicze, echokardiografia

Nowe wytyczne ESC/ESH 2018 – ewolucja czy rewolucja w terapii nadciśnienia tętniczego?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, preparaty złożone, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne

Skojarzenie rosuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu – preparat złożony w prewencji pierwotnej i wtórnej?

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: rosuwastatyna, peryndopryl, indapamid, preparat złożony

Nowe wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych ESC/EAS 2019 – niższe cele, bardziej intensywna terapia

Wydanie: Nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, ryzyko sercowo-naczyniowe, statyna, ezetymib