Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 9 ( 392 ) :  102  -  108

Jatrogenny zespół lekowy u osób starszych

Iatrogenic drug response in the elderly

Summary: During the last decade we have observed enormous development in medicine and continual progress in the expansion of our medical knowledge, however iatrogenic drug response is still an important challenge in clinical practice. Despite the fact that iatrogenic drug response can be found in all age populations, the consequences are most dangerous for the health and life of the oldest of elderly patients. The aim of this paper is to highlight the main notions related to iatrogenic geriatric syndrome, taking into account the specificity of the drug pharmacokinetic and pharmacodynamic processes in the elderly, as well as potential risk factors, early recognition, and prevention strategies in everyday clinical practice.
Keywords: iatrogenic geriatric syndrome, the elderly, pharmacotherapy, pharmacokinetics, pharmacodynamics, non-compliance
Słowa kluczowe: geriatryczny zespół jatrogenny, osoby starsze, farmakoterapia, farmakokinetyka, farmakodynamika, nieprzestrzeganie zasad

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) osoby starsze to osoby, które przekroczyły 60. r.ż. Rok urodzenia stanowi podstawę klasyfikacji starzenia wg WHO na starość: wczesną (60–74 lat), późną (75–89 lat), długowieczność ≥ 90 lat. Osoby starsze są heterogenną grupą nie tylko pod względem wieku, lecz także sytuacji klinicznej (tabl. 1). Grupa ta bowiem obejmuje osoby młodsze z pojedynczymi schorzeniami i osoby w późnej starości z wieloelementową wielochorobowością (u których współistnieją problemy internistyczne, neurologiczne, psychiatryczne) z kruchą homeostazą i znacznym ryzykiem załamania sprawności – tzw. chorzy geriatryczni. Wielochorobowość i związana z nią wielolekowość typowa dla wieku > 75. r.ż. jest obciążona wyższym odsetkiem zgonów, niesprawności oraz wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń lekowych, tzw. geriatrycznych zespołów jatrogennych (GZJ). Chociaż „iatros” po grecku znaczy lekarz, to nie wszystkie jatrogenne zespoły są związane z zaleceniami lekarzy i mogą one również wynikać z niskiej podatności pacjenta na zalecenia.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz