Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Miejsce wapnia w terapii i suplementacji: od urodzenia do starości

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle, dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, dr n. med. Maria Rell-Bakalarska, dr n. med. Krzysztof Rell, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, dr n. med. Michał Stuss
Słowa kluczowe: wapń, suplementacja, witamina D, terapia

Leczenie cholekalcyferolem niedoborów witaminy D u osób dorosłych

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Słowa kluczowe: witamina D, niedobory, suplementacja, leczenie indywidualnego pacjenta

Osteoporoza u starszych kobiet i mężczyzn - diagnostyka i leczenie farmakologiczne

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, diagnostyka, farmakoterapia

Sarkopenia i zespół słabości u starszych osób - diagnostyka i leczenie

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Słowa kluczowe: sarkopenia, osteosarkopenia, zespół słabości, wiek podeszły

Jatrogenny zespół lekowy u osób starszych

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Słowa kluczowe: geriatryczny zespół jatrogenny, osoby starsze, farmakoterapia, farmakokinetyka, farmakodynamika, nieprzestrzeganie zasad