Czytelnia on-line

Gastroenterologia Terapia 2020, 8 ( 391 ) :  14  -  18

Inhibitory pompy protonowej w praktyce lekarza rodzinnego

Proton pump inhibitors in the GP’s practice

Summary: Proton pump inhibitors (PPIs) are a group of drugs widely prescribed especially by general practitioners. Their mechanism of action is based on stopping production of hydrochloric acid in the gastric parietal cells. Proton pump inhibitors are widely used due to many indications, effective action and a small number of side effects. However, PPIs are often used longer than necessary, often being responsible for many unforeseen consequences such as iron absorption disorder, Clostridium difficile infections or cardiovascular events. The paper presents information on the topic and offers recommendations for PPIs being prescribed by GPs.
Keywords: proton pump inhibitors [PPI], acid reflux disease, gastritis
Słowa kluczowe: inhibitory pompy protonowej [IPP], choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka

Inhibitory pompy protonowej (IPP) to grupa leków, będących słabymi zasadami, których działanie polega na hamowaniu wydzielania kwasu solnego przez pompę protonową, głównie w komórkach okładzinowych żołądka. Jest to stosunkowa nowa grupa leków, wprowadzona do schematów leczenia po raz pierwszy w 1988 r. w Stanach Zjednoczonych (omeprazol). Leki te mają stosunkowo krótki okres półtrwania, natomiast czas niezbędny do syntezy nowych pomp protonowych wydłuża subiektywny efekt działania leku. Popularność inhibitorów pompy protonowej wynika zarówno z ich skuteczności, jak i profilu bezpieczeństwa. Jednocześnie część lekarzy zapomina o efektach ubocznych, których IPP mogą być powodem.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Adam Tworek Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • dr hab. n. med. Michał Lipiński Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 2. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dodaj komentarz