Czytelnia on-line

Sierpień 2020 NR 8 ( 391 )

Gastroenterologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Spis treści:

Czy możliwa jest terapia celowana w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego?

  Autorzy:
 • lek. Martyna Rożek
 • lek. Zuzanna Znajdek
 • dr hab. n. med. Michał Lipiński
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: zespół jelita nadwrażliwego, diagnostyka, terapia celowana, rifaksymina, probiotyki

Inhibitory pompy protonowej w praktyce lekarza rodzinnego

  Autorzy:
 • lek. Adam Tworek
 • dr hab. n. med. Michał Lipiński
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: inhibitory pompy protonowej [IPP], choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka

Leczenie choroby refluksowej przełyku w świetle nowych wytycznych

  Autorzy:
 • lek. Ewa Starczewska
 • dr hab. n. med. Michał Lipiński
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, inhibitory pompy protonowej, zespoły przełykowe, zespoły pozaprzełykowe

Badania endoskopowe u pacjentów w trakcie leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego

  Autorzy:
 • lek. Martyna Szczubełek
 • dr n. med. Magdalena Pawlik
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwzakrzepowe, bezpośrednie doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K, endoskopia

Rozpoznawanie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
Słowa kluczowe: niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, NAFLD, NASH, włóknienie wątroby, lekarz rodzinny

Helicobacter pylori – stary problem, nowe wyzwania

  Autorzy:
 • mgr farm. Krzysztof Jaroń
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: infekcja Helicobacter pylori, diagnostyka, eradykacja, oporność, leczenie, dorośli

Rola kwasu masłowego w chorobach przewodu pokarmowego

  Autorzy:
 • lek. Konrad Lewandowski
 • lek. Paulina Szwarc
 • lek. Magdalena Kaniewska
 • lek. Piotr Kucha
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: kwas masłowy, biegunka, choroby przewodu pokarmowego

Przygotowanie do kolonoskopii według wytycznych ESGE 2019

  Autorzy:
 • lek. Jacek Kowerzanow
 • lek. Arkadiusz Bednarczuk
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: kolonoskopia, oczyszczenie jelita, makrogol, PEG, simetykon

Niealkoholowe stłuszczenie trzustki w praktyce lekarza rodzinnego. Co lekarz powinien wiedzieć?

  Autorzy:
 • lek. Adam Kroc
 • lek. Roland Kadaj-Lipka
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: niealkoholowe stłuszczenie trzustki, stłuszczenie trzustki, otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca, nowotwór trzustki

Problemy pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego

  Autorzy:
 • lek. Ewa Zielińska
 • dr n. med. Magdalena Pawlik
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: cholecystektomia, kamica żółciowa, mikrolitiaza, syndrom po cholecystektomii, refluks żółciowy, biegunka cholegenna

Rola czynników dietetycznych w patogenezie i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

  Autorzy:
 • lek. Karolina Pomorska
 • lek. Katarzyna Maciejewska
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: nieswoiste choroby zapalne jelit [NChZJ], choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dieta

Rola probiotyków w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

  Autorzy:
 • lek. Paulina Szwarc
 • dr n. med. Michał Łodyga
 • lek. Konrad Lewandowski
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: probiotyki, mikrobiota jelitowa, nieswoiste choroby zapalne jelit

Przewlekłe zapalenie trzustki w praktyce lekarza POZ

  Autorzy:
 • lek. Karolina Kuropatwa
 • dr hab. n. med. Michał Lipiński
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, substytucyjna terapia enzymatyczna