Czytelnia on-line

Gastroenterologia Terapia 2020, 8 ( 391 ) :  58  -  65

Przygotowanie do kolonoskopii według wytycznych ESGE 2019

Bowel preparation for colonoscopy according to ESGE guidelines 2019

Summary: Colonoscopy is one of the basic diagnostic and surgical procedures in gastrointestinal endoscopy. A key element of the quality, duration of the examination and patient comfort is the grade of colon preparation. According to the latest guidelines, a split-dose preparation is recommended as more effective than a same-day bowel preparation. There are a number of preparations available on the market, which allows to individualize the selection depending on the clinical history of the patient.
Keywords: colonoscopy, bowel preparation, PEG, macrogol, simethicone
Słowa kluczowe: kolonoskopia, oczyszczenie jelita, makrogol, PEG, simetykon

Prawidłowe przygotowanie jelita grubego do badania endoskopowego ma fundamentalne znaczenie w osiągnięciu dobrej jakości procedury diagnostyczno-zabiegowej, jaką jest kolonoskopia. Stopień oczyszczenia jelita koreluje bezpośrednio z częstością wykrywania polipów (polyp detection rate, PDR), częstością wykrywania gruczolaków (adenoma detection rate, ADR) (1,2) i osiągalność kątnicy (cecal intubation rate, CIR) (3,4), które uważa się za podstawowe wskaźniki jakości kolonoskopii. Złe przygotowanie do badania przekłada się na obniżenie komfortu pacjenta w trakcie badania (5), wydłużenie czasu hospitalizacji (6) oraz skrócenie interwałów między badaniami w trakcie nadzoru onkologicznego, co przekłada się na zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej (7).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Jacek Kowerzanow Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • lek. Arkadiusz Bednarczuk Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 2. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach