Czytelnia on-line

Gastroenterologia Terapia 2020, 8 ( 391 ) :  20  -  31

Leczenie choroby refluksowej przełyku w świetle nowych wytycznych

Treatment of gastroesophageal reflux disease in the light of recent recommendations

Summary: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a common reason for visiting general practitioners and also gastrointestinal specialists. A key role in reflux pathogenesis is performed by prolonged periods of transient lower esophageal sphincter relaxations. The authors review the diagnosis and principles of treatment and management in esophageal and extraesophageal syndromes of GERD.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, proton pomp inhibitors, esophageal syndromes, extraesophageal syndromes
Słowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, inhibitory pompy protonowej, zespoły przełykowe, zespoły pozaprzełykowe

Choroba refluksowa przełyku (gastroesophageal reflux disease, GERD) to częsty powód wizyt pacjentów w opiece ambulatoryjnej, a także nierzadkie rozpoznanie, z którym chorzy są kierowani do poradni specjalistycznej. Objawy choroby dotykają codziennie ok. 5–10% populacji w krajach wysoko rozwiniętych, a przynajmniej raz w tygodniu nawet ok. 20% (1). Nowsze dane epidemiologiczne wskazują, że występowanie GERD na świecie dotyka średnio 13,98% populacji i różni się w zależności od regionu świata. Z opublikowanych danych wynika, że Polska znajduje się w czołówce zapadalności, a współczynnik występowania GERD wzrósł i wynosi obecnie ponad 35% (2). Objawy choroby refluksowej utrudniają życie pacjentów i pogarszają jego jakość. Naszym zadaniem jest leczyć tak, by objawy ustąpiły, zapobiegać nawrotom choroby oraz zmniejszyć ryzyko powikłań i dzięki temu poprawić jakość życia.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Ewa Starczewska Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • dr hab. n. med. Michał Lipiński Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 2. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach