Czytelnia on-line

Gastroenterologia Terapia 2020, 8 ( 391 ) :  32  -  37

Badania endoskopowe u pacjentów w trakcie leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego

Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy

Summary: he risk of endoscopy in patients on antithrombotic agents depends on the risk of procedural hemorrhage and thrombosis due to discontinuation of therapy.
According to the British Society of Gastroenterology and the European Society of Gastrointestinal Endoscopy, continuation of single or dual antiplatelet therapy is recommended for low-risk endoscopic procedures. For high-risk procedures in patients at low thrombotic risk, P2Y12 antagonists should be discontinued five days before an endoscopy, while for patients at high thrombotic risk it should be discussed with a cardiologist.
Similarly, warfarin therapy should be continued for low-risk endoscopic procedures, temporarily discontinued five days before high-risk procedures in patients at low thrombotic risk, and possibly substituted with low molecular weight heparin in patients at high thrombotic risk.
For low-risk procedures, omission of the morning dose of DOAC on the day of an endoscopy is suggested. The last dose of DOAC for patients undergoing high-risk procedures should be taken ≥ 48 hours before an endoscopy.
Keywords: antiplatelet therapy, anticoagulant therapy, direct oral anticoagulants, vitamin K antagonists, endoscopy
Słowa kluczowe: leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwzakrzepowe, bezpośrednie doustne antykoagulanty, antagoniści witaminy K, endoskopia

Szerokie spektrum wskazań do stosowania leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych uzasadnia ich rozpowszechnienie w leczeniu pacjentów. Terapia przeciwzakrzepowa stanowi podstawową interwencję profilaktyczno-leczniczą w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, migotaniu przedsionków i po przebytym wszczepieniu mechanicznej zastawki serca, z kolei leczenie przeciwpłytkowe – w pierwotnej i wtórnej profilaktyce choroby wieńcowej (1–3). Należy jednak pamiętać o zwiększonym w tej grupie pacjentów ryzyku potencjalnie groźnych dla życia powikłań krwotocznych, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku wykonywania zabiegów endoskopowych, charakteryzujących się coraz większą inwazyjnością. Pojawia się próba balansowania między następstwami powikłań zatorowo-zakrzepowych a zwiększonym ryzykiem krwawienia. Szacuje się, że ok. 10% pacjentów w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego lub przeciwpłytkowego poddawanych jest zabiegom chirurgicznym lub procedurom medycznym, które wymagają modyfikacji lub odstawienia tego leczenia (4). Podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych pozwala minimalizować związane z tym niekorzystne dla zdrowia następstwa.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Martyna Szczubełek Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • dr n. med. Magdalena Pawlik Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 2. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dodaj komentarz