Czytelnia on-line

Gastroenterologia Terapia 2020, 8 ( 391 ) :  80  -  84

Rola probiotyków w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

The role of probiotics in the treatment of inflammatory bowel disease

Summary: The human digestive tract is a habitat for a variety of microorganisms that perform many important functions in it. All microorganisms (including bacteria, fungi, eukaryotes and viruses) are described as "microbiota". Modification of the intestinal microbiota by the use of probiotics has been of interest to scientists over the years.. There is no clear evidence of their effectiveness in Crohn's disease, while more studies confirm the usefulness of probiotics in ulcerative colitis.
Keywords: probiotics, intestinal microbiota, inflammatory bowel disease
Słowa kluczowe: probiotyki, mikrobiota jelitowa, nieswoiste choroby zapalne jelit

W stanie prawidłowej równowagi mikrobioty jelitowej (stan „eubiozy”) 90% stanowią bakterie: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, które uczestniczą m.in. w wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwasu mlekowego, syntezie witamin. Do grupy obejmującej 1% zaliczamy Enterococci i Escherichia coli. Pozostałe 9% to Clostridia, Staphylococci i zarodniki grzybów (1). Spośród wielu istotnych dla prawidłowego działania całego organizmu funkcji, należy zaznaczyć, że bakterie jelitowe są również istotnym ogniwem w regulacji odpowiedzi immunologicznej (2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Paulina Szwarc Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • dr n. med. Michał Łodyga Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • lek. Konrad Lewandowski Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 2. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach