Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 6 ( 389 ) :  23  -  29

Łuszczyca – od patogenezy do leczenia w gabinecie lekarza praktyka

Psoriasis - from pathogenesis to treatment in daily practice

Summary: Psoriasis is a chronic, recurrent and inflammatory skin disease which affects up to 2‒3% of the whole population. Its treatment, either topical or systemic, depends on the severity of the diseases. When skin inflammation is controlled, there is a possibility to change the natural course of comorbidities. In the article we present therapeutic options, both topical and systemic, including the biological treatment.
Keywords: psoriasis, treatment, calcipothriol/bethametasone, biologicals
Słowa kluczowe: łuszczyca, leczenie, kalcypotriol / betametazon, leki biologiczne

Łuszczyca zwyczajna jest przewlekłą, mediowaną przez układ immunologiczny zapalną chorobą o podłożu genetycznym, w której poza zajęciem skóry dochodzi do zmian ogólnoustrojowych. Częstość występowania tej choroby różni się w poszczególnych populacjach i zależy od szerokości geograficznej, przynależności rasowej, etnicznej, dotycząc średnio ok. 1–3% populacji ogólnej na świecie (1). Szacunkowa częstość występowania łuszczycy w Polsce w latach 2008–2015 wynosiła ok. 2,99% i dotyczyła głównie osób w wieku 41–60 lat, z przewagą kobiet mieszkających w miastach. Ponadto zaobserwowano wzrost liczby chorych na łuszczycę leczonych w warunkach szpitalnych (2). W populacji dziecięcej schorzenie to występuje rzadko, zazwyczaj rozwija się powyżej 10. r.ż.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz