Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2022, 2 ( 409 ) :  64  -  68

Nebulizator siateczkowy z komorą inhalacyjną – nowinka techniczna czy istotny postęp w nebulizacji?

Mesh nebulizer with inhalation chamber: Technical novelty or significant progress in nebulization?

Summary: A preliminary quantitative evaluation of the performance of a mesh nebulizer (VMN) in combination with an inhalation chamber (IC) was performed using the Intec Twister Mesh NE-105 VMN and the Intec Spiro Kid as examples. Nebulization mass output for saline was measured gravimetrically, whereas droplet size distribution was determined by laser diffraction. It was demonstrated that the VMN + IC system increased the mass of aerosol dose available for inhalation by about 73%. At the same time, there was a decrease in the Dv50 from 6.2 µm for the nebulizer alone to 4.7 µm for VMN + IC. It was accompanied by an increase in the mass of droplets penetrating the lower respiratory tract (FPF) from ca. 35% to ca. 55%. The resulting increase in aerosol mass available for inhalation and improved parameters of the aerosol cloud should result in more efficient aerosol deposition in the lower respiratory tract, which finds support in the literature.
Keywords: mesh nebulizers, inhalation chamber, laser diffraction
Słowa kluczowe: inhalatory siateczkowe, komora inhalacyjna, dyfrakcja laserowa

Nebulizatory są grupą urządzeń medycznych szeroko wykorzystywaną w terapii inhalacyjnej u chorych z różnymi schorzeniami i w różnych przedziałach wiekowych. Ze względu na sposób tworzenia aerozolu wyróżnia się dwa podstawowe typy tych urządzeń: nebulizatory pneumatyczne i nebulizatory ultradźwiękowe (1). Te ostatnie dzielą się na klasyczne (coraz rzadziej używane) i siateczkowe. Nebulizator siateczkowy (NS), zwany też nebulizatorem z wibrującą siateczką (vibrating mesh nebulizer), jest urządzeniem tworzącym aerozol na skutek wyciskania roztworu lub zawiesiny leku przez kalibrowane otwory siatki (membrany), wymuszonego drganiami niskiej częstotliwości (100‒200 kHz, tj. 10‒20-krotnie mniejszej niż w klasycznych nebulizatorach ultradźwiękowych) (2,3). Urządzenia posiadają albo siateczkę aktywną, wprawianą w drgania przez wibrujący kryształ piezoelektryczny, albo pasywną, wibrującą pod wpływem drgań wytworzonych w cieczy. Nebulizatory z siateczką aktywną mogą pracować w trybie ciągłym lub być aktywowane do pracy wdechem chorego albo manualnie (ryc. 1) (4).

Zdjęcie: Pixabay

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz