Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Połączenie krótko działającego beta2-mimetyku z krótko działającym lekiem antycholinergicznym u dzieci z obturacją oskrzeli

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: krótko działający beta2-mimetyk, salbutamol, fenoterol, krótko działający lek antymuskarynowy, bromek ipratropium, inhalacja, nebulizacja, astma, zapalenie oskrzelików, mukowiscydoza, dzieci

Inhalatory suchego proszku u dzieci

Wydanie: Pediatria
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, dysk generyczny, dzieci, astma

Glikokortykosteroidy w nebulizacji – między lekiem, inhalatorem i pacjentem

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy w nebulizacji, budezonid, nebulizacja, inhalator siateczkowy, astma, dzieci, dorośli

Inhalatory suchego proszku – stare, nowe, generyczne

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, Dysk®, Aerostar, astma, POChP

Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku

Wydanie: Pneumonologia w pandemii COVID-19
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: inhalatory suchego proszku, inhalatory kapsułkowe, Breezhaler®, ślad węglowy, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Leki z inhalatora ciśnieniowego dozującego z użyciem komory inhalacyjnej czy z nebulizatora? Co jest efektywniejsze, bezpieczniejsze i tańsze w terapii astmy u dzieci?

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: inhalator ciśnieniowy dozujący, komora inhalacyjna zastawkowa, nebulizacja, nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej, krótkodziałający β2-mimetyk, glikokortykosteroidy, dzieci, astma, koszty

Emisja budezonidu z inhalatora siateczkowego (doniesienie wstępne)

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: budezonid w zawiesinie do nebulizacji, inhalator siateczkowy, badania in vitro

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: nebulizacja, nebulizatory, COVID-19, SARS-CoV-2