Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Wytwarzanie aerozolu z zawiesin budezonidu w nowym nebulizatorze siateczkowym z komorą inhalacyjną - doniesienie wstępne

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 7 (426) 2023
  Autorzy: prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: nebulizator siateczkowy, komora inhalacyjna, zawiesina budezonidu do nebulizacji, aerozol

Wytwarzanie aerozolu z zawiesin budezonidu w nowym nebulizatorze siateczkowym z komorą inhalacyjną - doniesienie wstępne

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 7 (426) 2023
  Autorzy: prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: nebulizator siateczkowy, komora inhalacyjna, zawiesina budezonidu do nebulizacji, aerozol

Inhalator suchego proszku czy inhalator ciśnieniowy dozujący?

Wydanie: Alergologia, nr 5 (424) 2023
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, lek. Klaudia Panas
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, astma, propionian flutykazonu, salmeterol

Inhalator suchego proszku czy inhalator ciśnieniowy dozujący?

Wydanie: Alergologia, nr 5 (424) 2023
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, lek. Klaudia Panas
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, astma, propionian flutykazonu, salmeterol

Zastosowanie stetoskopu elektronicznego StethoMe w astmie u dzieci. Rekomendacje Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 4 (423) 2023
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Słowa kluczowe: astma, dzieci, stetoskop elektroniczny, sztuczna inteligencja, StethoMe

Zastosowanie stetoskopu elektronicznego StethoMe w astmie u dzieci. Rekomendacje Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 4 (423) 2023
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Słowa kluczowe: astma, dzieci, stetoskop elektroniczny, sztuczna inteligencja, StethoMe

Porównanie preparatów propionianu flutykazonu z salmeterolem dostępnych w inhalatorach dyskopodobnych oraz Dysku (doniesienie wstępne)

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 8 (415) 2022
  Autorzy: dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, propionian flutykazonu, salmeterol, chmura aerozolowa, depozycja w drogach oddechowych, astma

Porównanie preparatów propionianu flutykazonu z salmeterolem dostępnych w inhalatorach dyskopodobnych oraz Dysku (doniesienie wstępne)

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 8 (415) 2022
  Autorzy: dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, propionian flutykazonu, salmeterol, chmura aerozolowa, depozycja w drogach oddechowych, astma

Czy typ inhalatora ma wpływ na ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych leków wziewnych?

Wydanie: Alergologia, nr 4 (411) 2022
  Autorzy: dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, leki wziewne, miejscowe działania niepożądane, kandydoza jamy ustnej, dysfonia, próchnica

Czy typ inhalatora ma wpływ na ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych leków wziewnych?

Wydanie: Alergologia, nr 4 (411) 2022
  Autorzy: dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, leki wziewne, miejscowe działania niepożądane, kandydoza jamy ustnej, dysfonia, próchnica

Nebulizator siateczkowy z komorą inhalacyjną – nowinka techniczna czy istotny postęp w nebulizacji?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 2 (409) 2022
  Autorzy: prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, doc. dr inż. Andrei I. Vilkotsky, mgr biol. Jarosław Zadrożny
Słowa kluczowe: inhalatory siateczkowe, komora inhalacyjna, dyfrakcja laserowa

Nebulizator siateczkowy z komorą inhalacyjną – nowinka techniczna czy istotny postęp w nebulizacji?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 2 (409) 2022
  Autorzy: prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, doc. dr inż. Andrei I. Vilkotsky, mgr biol. Jarosław Zadrożny
Słowa kluczowe: inhalatory siateczkowe, komora inhalacyjna, dyfrakcja laserowa

Lizaty bakteryjne w wirusowych zakażeniach dróg oddechowych?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 8 (403) 2021
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: lizaty bakteryjne, poliwalentny lizat bakteryjny chemiczny OM-85 BV, wirusowe zakażenia dróg oddechowych, dzieci, dorośli

Lizaty bakteryjne w wirusowych zakażeniach dróg oddechowych?

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego, nr 8 (403) 2021
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: lizaty bakteryjne, poliwalentny lizat bakteryjny chemiczny OM-85 BV, wirusowe zakażenia dróg oddechowych, dzieci, dorośli

Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku

Wydanie: Pneumonologia w pandemii COVID-19, nr 1 (396) 2021
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: inhalatory suchego proszku, inhalatory kapsułkowe, Breezhaler®, ślad węglowy, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku

Wydanie: Pneumonologia w pandemii COVID-19, nr 1 (396) 2021
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: inhalatory suchego proszku, inhalatory kapsułkowe, Breezhaler®, ślad węglowy, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Emisja budezonidu z inhalatora siateczkowego (doniesienie wstępne)

Wydanie: Alergologia, nr 4 (387) 2020
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: budezonid w zawiesinie do nebulizacji, inhalator siateczkowy, badania in vitro

Leki z inhalatora ciśnieniowego dozującego z użyciem komory inhalacyjnej czy z nebulizatora? Co jest efektywniejsze, bezpieczniejsze i tańsze w terapii astmy u dzieci?

Wydanie: Alergologia, nr 4 (387) 2020
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: inhalator ciśnieniowy dozujący, komora inhalacyjna zastawkowa, nebulizacja, nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej, krótkodziałający β2-mimetyk, glikokortykosteroidy, dzieci, astma, koszty

Leki z inhalatora ciśnieniowego dozującego z użyciem komory inhalacyjnej czy z nebulizatora? Co jest efektywniejsze, bezpieczniejsze i tańsze w terapii astmy u dzieci?

Wydanie: Alergologia, nr 4 (387) 2020
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr n. med. Kamil Janeczek, dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: inhalator ciśnieniowy dozujący, komora inhalacyjna zastawkowa, nebulizacja, nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej, krótkodziałający β2-mimetyk, glikokortykosteroidy, dzieci, astma, koszty

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19

Wydanie: Alergologia, nr 4 (387) 2020
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, dr n. med. Kamil Janeczek, prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: nebulizacja, nebulizatory, COVID-19, SARS-CoV-2