Czytelnia on-line

Terapia Kwiecień 2022 NR 4 ( 411 )

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Spis treści:

Nowości w Raporcie GINA 2021-2022

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: GINA 2021, nadużywanie SABA, połączenie wGKS-LABA-LAMA, terapie biologiczne, programy terapeutyczne leczenia astmy w Polsce

Kiedy stosować LAMA w leczeniu astmy?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
Słowa kluczowe: astma, LAMA, glikopironium, tiotropium, umeklidynium

Nowoczesna aerozoloterapia w astmie umiarkowanej i ciężkiej

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma niekontrolowana, leki antycholinergiczne, terapia potrójna, dipropionian beklometazonu/formoterol/bromek glikopironium, indakaterol/glikopironium/mometazon, adherencja

Wytyczne GOLD 2022 - co nowego?

  Autorzy:
 • lek. Mateusz Marynowski
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne raportu GOLD, terapia trójlekowa

Personalizowana intensyfikacja terapii u chorych na POChP

  Autorzy:
 • dr n. med. Grzegorz Kardas
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, LAMA, LABA, wziewne glikokortykosteroidy, intensyfikacja leczenia

Czy typ inhalatora ma wpływ na ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych leków wziewnych?

  Autorzy:
 • dr n. med. Kamil Janeczek
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, leki wziewne, miejscowe działania niepożądane, kandydoza jamy ustnej, dysfonia, próchnica

Przewlekły kaszel – zasady postępowania zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego

  Autorzy:
 • lek. Piotr Damiański
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
Słowa kluczowe: terapia kaszlu przewlekłego, diagnostyka kaszlu przewlekłego, wytyczne ERS

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – wytyczne 2022. Program leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: wrodzony obrzęk naczynioruchowy, HAE-1, HAE-2, lanadelumab, program lekowy

Najnowsze wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa - preparaty złożone

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykosteroidy donosowe, donosowe leki przeciwhistaminowe, MP- -AzeFlu, furoinian mometazonu, olopatadyna

Marsz atopowy jako fenomen epidemiologiczny i historia pojedynczego pacjenta

  Autorzy:
 • dr n. med. Daniela Podlecka
 • dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska, prof. UM
 • dr n. med. Agnieszka Brzozowska
 • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw.
Słowa kluczowe: marsz alergiczny, dzieci, alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, astma

Laktoza - ważny składnik mleka. Znaczenie i stosowanie w nietolerancji laktozy oraz alergii na białka mleka krowiego

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Słowa kluczowe: laktoza, nietolerancja, alergia na białka mleka krowiego

Preparaty aminokwasowe w leczeniu alergii na białka mleka krowiego

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Andrea Horvath
Słowa kluczowe: alergia na białka mleka krowiego, preparaty aminokwasów, hydrolizaty białek mleka, doustna próba prowokacji, dieta eliminacyjna

Terapie biologiczne w alergologii w ramach programów lekowych Ministerstwa Zdrowia

  Autorzy:
 • mgr Joanna Molińska
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
Słowa kluczowe: omalizumab, mepolizumab, benralizumab, dupilumab, program lekowy

Farmakokinetyka i farmakodynamika terapii biologicznych stosowanych w alergologii

  Autorzy:
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
Słowa kluczowe: farmakokinetyka, farmakodynamika, astma ciężka, terapia biologiczna, przeciwciało monoklonalne

Najnowsze standardy w leczeniu pokrzywki - szczególna rola przeciwciał anty-IgE

  Autorzy:
 • lek. Mateusz Marynowski
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła pokrzywka spontaniczna, omalizumab, leki antyhistaminowe

Anafilaksja - praktyczne wskazówki, czyli co pacjent i lekarz powinni zrobić, by poradzić sobie z potencjalnie śmiertelną reakcją

  Autorzy:
 • lek. Maria Mozga
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: anafilaksja, epinefryna, EpiPen, edukacja

Leczenie chorób alergicznych – czy wszystkie leki przeciwhistaminowe II generacji są takie same?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe, bezpieczeństwo, objawy uboczne, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka przewlekła, sedacja.