Czytelnia on-line

Terapia Kwiecień 2020 NR 4 ( 387 )

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Spis treści:

Jakie zmiany przyniosła nowa GINA 2020?

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
 • dr n. med. Mariusz Kowalczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: GINA 2020, połączenie wGKS z LABA, nadużywanie SABA, terapie biologiczne, programy terapeutyczne leczenia astmy w Polsce

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
 • prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
 • dr n. med. Kamil Janeczek
 • prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: nebulizacja, nebulizatory, COVID-19, SARS-CoV-2

Rola kontroli przewlekłych chorób obturacyjnych płuc w dobie COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, POChP, COVID-19, SARS-CoV-2, terapia astmy, terapia POChP

Czy nadszedł już czas, aby zrezygnować z SABA w astmie?

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, SABA, GKS, GINA, SMART/MART

Miejsce cyklezonidu w farmakoterapii astmy łagodnej

  Autorzy:
 • dr n. med. Grzegorz Kardas
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma łagodna, wziewne steroidy, cyklezonid

Furoinian mometazonu w terapii przewlekłej astmy oskrzelowej

  Autorzy:
 • lek. Piotr Damiański
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: terapia astmy, wziewne glikokortykosteroidy, furoinian mometazonu, GINA

Leczenie biologiczne astmy ciężkiej w Polsce

  Autorzy:
 • mgr Joanna Molińska
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
Słowa kluczowe: omalizumab, mepolizumab, benralizumab, program lekowy, leczenie ciężkiej astmy

Co nowego w GOLD 2020

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • lek. Mateusz Marynowski
 • dr n. med. Grzegorz Kardas
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowe wytyczne raportu GOLD, skala mMRC, test CAT, całościowa ocena POChP

Leczenie POChP kombinacją LAMA/LABA – czy wszystkie inhalatory są takie same?

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • dr n. med. Grzegorz Kardas
 • lek. Mateusz Marynowski
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, LAMA, LABA

Uzależnienie od tytoniu - współczesne strategie terapeutyczne

  Autorzy:
 • dr n. med. Łukasz Mokros
 • dr n. hum. Andrzej Witusik
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. nadzw.
Słowa kluczowe: uważność, cytyzyna, redukcja szkód

Glikopironium/indakaterol w terapii chorób obturacyjnych

  Autorzy:
 • dr n. med. Katarzyna Jarmakowska
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: POChP, astma, indakaterol, glikopironium, Breezhaler, FEV1

Terapia trójlekowa w astmie i POChP

  Autorzy:
 • lek. Mateusz Marynowski
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: terapia potrójna, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, Trelegy, Trimbow, Enerzair

Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe II generacji są takie same?

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Koćwin
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki antyhistaminowe II generacji, bilastyna, bezpieczeństwo, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka

Dupilumab – nowy lek biologiczny do leczenia astmy i atopowego zapalenia skóry

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Koćwin
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: dupilumab, przeciwciało monoklonalne anty-IL-4Ralfa, skuteczność, bezpieczeństwo, atopowe zapalenie skóry, ciężka astma

Dysbioza z perspektywy alergologa i pulmonologa

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw.
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • mgr Marta Latek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: dysbioza, bioróżnorodność, antybiotykoterapia

Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 - praktyczne wskazówki

  Autorzy:
 • mgr Dorota Szydłowska
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: lęk, depresja, przewlekłe choroby układu oddechowego, SARS-CoV-2

Emisja budezonidu z inhalatora siateczkowego (doniesienie wstępne)

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski
 • dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: budezonid w zawiesinie do nebulizacji, inhalator siateczkowy, badania in vitro

Leki z inhalatora ciśnieniowego dozującego z użyciem komory inhalacyjnej czy z nebulizatora? Co jest efektywniejsze, bezpieczniejsze i tańsze w terapii astmy u dzieci?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 • dr n. med. Kamil Janeczek
 • dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: inhalator ciśnieniowy dozujący, komora inhalacyjna zastawkowa, nebulizacja, nebulizator pneumatyczny pracy ciągłej, krótkodziałający β2-mimetyk, glikokortykosteroidy, dzieci, astma, koszty