Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2020, 4 ( 387 ) :  20  -  26

Rola kontroli przewlekłych chorób obturacyjnych płuc w dobie COVID-19

The importance of control of chronic lung diseases in the era of COVID-19

Summary: Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are among the most common chronic lung diseases in our clinical practice. During the COVID-19 pandemic, key questions relate to the risk of SARS-CoV-2 infection or a more severe course of the disease, and the safety of the drugs used (including inhaled glucocorticosteroids (ICS) in the treatment of patients with obstructive diseases. Elderly patients with COPD, severe asthma, and other chronic diseases may be at risk of being infected with SARS-CoV-2. Both international and national experts agree that all our patients with chronic lung diseases should be advised to continue their current treatment, including ICS. ICS have been shown to partially prevent or reduce the severity of exacerbation of asthma by reducing the level of ICAM-1 adhesin particles and other mechanisms important for modulating airway inflammation associated with viral infection. Treatment with drugs in the form of small-particle aerosols administered from dry powder (DPI) and pressure inhalers (pMDI) results in good deposition in the respiratory tract, and seems to be of particular importance in the era of COVID-19 pandemic and increased risk of loss of control by patients with respiratory diseases exposed to SARS-CoV-2 infection. In clinical practice, well-controlled asthma and COPD is associated with a reduction in the number of exacerbations, which is the primary goal of therapy in chronic lung diseases.
Keywords: asthma, COPD, COVID-19, SARS-CoV-2, asthma management, COPD therapy
Słowa kluczowe: astma, POChP, COVID-19, SARS-CoV-2, terapia astmy, terapia POChP

Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) należą do najczęściej spotykanych w praktyce lekarskiej przewlekłych chorób układu oddechowego. Wyniki badań epidemiologicznych szacują, że na astmę oskrzelową choruje ponad 12% dzieci i młodzieży oraz 5‒7% dorosłych.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz