Artykuły autora

dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk

Ślad węglowy a choroby układu oddechowego

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: ślad węglowy, globalne ocieplenie, inhalatory, inhalatory ciśnieniowe [pMDI], inhalatory suchego proszku [DPI]

Diagnostyka chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, POChP, badania czynnościowe układu oddechowego.

Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: mgr Dorota Szydłowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: astma, alergia, choroby psychosomatyczne, aleksytymia, terapia.

Nowe wytyczne EAACI dotyczące immunoterapii alergenowej

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Piotr Łacwik, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, wytyczne, alergiczny nieżyt nosa, VIT, alergia pokarmowa, prewencja.

Montelukast w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: montelukast, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, sezonowy alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa.

Bezpieczeństwo nowoczesnych leków przeciwhistaminowych

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Piotr Łacwik, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe, bezpieczeństwo, objawy uboczne, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka przewlekła, sedacja.

Glikopironium w astmie

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, leki antycholinergiczne, podwójna bronchodylatacja, terapia trójlekowa, glikopironiowy bromek

Możliwości leczenia ciężkiej niekontrolowanej astmy w Polsce

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska, mgr Joanna Molińska, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma ciężka niekontrolowana, tiotropium, omalizumab, mepolizumab

Benralizumab w terapii astmy ciężkiej

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: benralizumab, przeciwciała monoklonalne anty-IL-5, astma ciężka

Miejsce terapii LABA/LAMA w POChP według standardów GOLD 2018

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, Raport GOLD 2018, ocena POChP, długo działający beta2-agoniści, leki antycholinergiczne

Terapia trójlekowa (wGKS/LABA/LAMA) z jednego inhalatora w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: POChP, terapia trójlekowa, beklometazon, formoterol, glikopyroniowy bromek

Miejsce kombinacji wGKS/LABA w terapii POChP według standardów GOLD 2018

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne Raportu GOLD, całościowa ocena POChP, długo działający beta2-agoniści, wziewne glikokortykosteroidy, wGKS

Profilaktyka i leczenie zaostrzeń POChP według najnowszych zaleceń ERS/ATS

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne ERS/ATS, całościowa ocena POChP, zaostrzenie POChP, postępowanie w zaostrzeniu POChP, zapobieganie zaostrzeniom POChP

Najnowsze rekomendacje GOLD 2018 w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne Raportu GOLD, skala mMRC, test oceny POChP, całościowa ocena POChP

Algorytm opieki lekarskiej nad chorym na ciężką niekontrolowaną astmę oskrzelową w kontekście funkcjonowania w Polsce programów lekowych z terapią biologiczną

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, lek. Piotr Łacwik, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, mgr Joanna Molińska, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: ciężka niekontolowana astma, omalizumab, mepolizumab, program lekowy

Immunoterapia alergenowa – nowe stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 2019

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Piotr Łacwik, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT, standardy, wytyczne, stanowisko

Zaburzenia oddychania w czasie snu spowodowane otyłością

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Miłosz Kuświk, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: otyłość, OBS, OHS, zaburzenia oddychania, niewydolność oddechowa

Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: mgr Dorota Szydłowska, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: funkcjonowanie społeczne, jakość życia, astma oskrzelowa

Benralizumab w terapii ciężkiej eozynofilowej astmy oskrzelowej – nowe doniesienia

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: benralizumab, interleukina 5, astma ciężka

Astma Zero – zero tolerancji dla zaostrzeń astmy

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: terapia astmy, kontrola astmy, projekt Astma Zero