Czytelnia on-line

Terapia Maj 2023 NR 5 ( 424 )

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Spis treści:

Personalizacja leczenia astmy w Raporcie GINA 2022

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: GINA 2022, nadużywanie SABA, połączenie ICS- -LABA-LAMA, terapie biologiczne, przeciwciała przeciwko TSLP

Co nowego w GOLD 2023?

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • mgr Jacek Plichta
 • lek. Bartłomiej Olczak
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne Raportu GOLD 2023, skala mMRC, test oceny COPD, całościowa ocena POChP

Diagnostyka i leczenie pokrzywki w świetle aktualnych wytycznych i polskiej wersji Testu Kontroli Pokrzywki (UCT)

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO
Słowa kluczowe: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, diagnostyka, leczenie, Test Kontroli Pokrzywki

Inhalator suchego proszku czy inhalator ciśnieniowy dozujący?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 • dr n. med. Kamil Janeczek
 • lek. Klaudia Panas
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, astma, propionian flutykazonu, salmeterol

Postępy immunoterapii alergenowej

  Autorzy:
 • lek. Anna Mościcka
 • lek. Dominika Ochab-Krupnik
 • dr n. med. Piotr Łacwik
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, SCIT, SLIT, CRD

Terapia trójlekowa w chorobach obturacyjnych płuc

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • lek. Bartłomiej Olczak
 • mgr Jacek Plichta
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: terapia trójlekowa, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilia krwi obwodowej, glikokortykosteroidy wziewne, wytyczne GINA i GOLD

Rzeczywiste potrzeby w zakresie edukacji w chorobach obturacyjnych – wyniki ogólnopolskiego badania obserwacyjnego

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Katarzyna Górska
Słowa kluczowe: astma, błędy inhalacji, edukacja, inhalator DPI, inhalator MDI, POChP, terapia wziewna

Alergiczny nieżyt nosa - krótki przegląd najnowszych wytycznych i dotychczasowej wiedzy

  Autorzy:
 • lek. Magdalena Adamczewska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy donosowe, leki donosowe, immunoterapia swoista

Bilastyna – najnowszy lek antyhistaminowy o wysokim profilu bezpieczeństwa w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek oraz pokrzywki

  Autorzy:
 • lek. Grzegorz Biliński
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: bilastyna, bezpieczeństwo, działania niepożądane, interakcje, metabolizm, sedacja, odstęp QT

Nowe kierunki terapeutyczne w pokrzywce przewlekłej

  Autorzy:
 • dr n. med. Marta Kołacińska-Flont
Słowa kluczowe: pokrzywka, pokrzywka przewlekła sponatniczna, omalizumab, ligelizumab, mastocyt, komórka tuczna, eozynofile, barzolwolimab, lirentelimab, leki przeciwhistaminowe, MRGPRX2, odpowiedź autoimmunologiczna typ IIb

Mepolizumab w astmie eozynofilowej i w nowych wskazaniach: eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (EGPA), idiopatycznym zespole hipereozynofilowym (HES) i przewlekłym zapaleniu nosa i zatok obocznych z polipami (CRSwNP)

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • mgr Joanna Molińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: mepolizumab, eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, EGPA, idiopatyczny zespół hipereozynofilowy, HES, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z polipami nosa, CRSwNP

Dupilumab w terapii astmy oskrzelowej

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: astma ciężka, dupilumab, zapalenie typu T2, leki biologiczne

Zastosowanie inhibitorów kinaz JAK w leczeniu chorób alergicznych

  Autorzy:
 • dr n. med. Grzegorz Kardas
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, astma, inhibitory kinaz JAK, upadacytynib, abrocytynib, baricytynib

Zalecenia do stosowania budezonidu w nebulizacji u chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 z objawami COVID-19. Stanowisko ekspertów

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • dr n. med. Kamil Janeczek
 • dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
 • dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
Słowa kluczowe: COVID-19, budezonid, nebulizacja, zapobieganie, układ oddechowy