Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2023, 5 ( 424 ) :  27  -  32

Inhalator suchego proszku czy inhalator ciśnieniowy dozujący?

Dry powder inhaler or pressurized metered dose inhaler?

Summary: Factors determining the effectiveness and safety of asthma pharmacotherapy are presented. The basic differences between dry powder inhalers (DPI) and pressurized metered dose inhalers (pMDI) are discussed along with indications for their use. Factors determining the choice of inhaler are shown along with a practical selection algorithm for patients with asthma or COPD. The most important features of DPI type DPI and disc-like inhalers were reminded. The clinical effectiveness of a combination of a glucocorticosteroid with a long-acting beta2-agonist inhaled with DPI and pMDI was discussed.
Keywords: dry powder inhaler, pressurized metered dose inhalers, asthma, fluticasone propionate, salmeterol
Słowa kluczowe: inhalator suchego proszku, inhalator ciśnieniowy dozujący, astma, propionian flutykazonu, salmeterol

Celem pracy było pokazanie różnic i podobieństw między inhalatorami suchego proszku oraz inhalatorami ciśnieniowymi dozującymi wraz ze wskazaniami do ich zastosowania. Zwrócono szczególną uwagę na inhalatory dyskopodobne i leki z nich podawane chorym na astmę.

Co decyduje o efektywności i bezpieczeństwie farmakoterapii astmy?

Współczesna farmakoterapia każdej choroby powinna być wysoce efektywna i zarazem bezpieczna. Efektywna terapia astmy prowadzi do pełnej kontroli choroby u zdecydowanej większości chorych, uzyskanie której jest obok prewencji zaostrzeń najważniejszym celem postępowania (1). Leki wziewne są najważniejszymi lekami w każdym fenotypie astmy, niezależnie od wieku. Efektywność i bezpieczeństwo aerozoloterapii astmy zależy od zastosowanych leków, systemu inhalacyjnego (inhalatora) do ich aplikacji, wiedzy i doświadczenia lekarza/edukatora oraz samego pacjenta (rodzaj zaburzeń chorobowych, poprawność techniki inhalacji leków, przestrzeganie zaleceń lekarskich) (rycina 1).

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz