Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2020, 4 ( 387 ) :  34  -  39

Miejsce cyklezonidu w farmakoterapii astmy łagodnej

Ciclesonide in treatment of mild asthma

Summary: The latest GINA recommendations, following the 2019 recommendations, emphasize the important role of inhaled corticosteroids (ICS) in asthma therapy at all treatment steps. These drugs are the foundation of therapy oriented toward the inflammatory process and airway remodeling. In the treatment of mild asthma, the on-demand combination of ICS + LABA or a daily low dose of ICS (in step 2) is advised. An important drug in this area is ciclesonide - a drug with a number of beneficial properties for the patient. This drug is a pro-drug that converts to the active molecule only after bronchial administration. It is characterized by high pulmonary deposition, low oral deposition and a generally favorable safety profile. Due to its small molecule, it is characterized as an extra fine particle steroid. Clinical and observational studies show significant benefits of ciclesonide in the treatment of mild asthma in lung function parameters and asthma control compared to other fine particle steroids.
Keywords: mild asthma, inhaled corticosteroids, ciclesonide
Słowa kluczowe: astma łagodna, wziewne steroidy, cyklezonid

Raport GINA z 2019 r. przyniósł jedną z największych zmian w leczeniu astmy od blisko 30 lat. Zawarte w nim rekomendacje jednoznacznie wskazują na konieczność zaprzestania stosowania leczenia astmy łagodnej z użyciem jedynie doraźnych, krótko działających β2-mimetyków (short-acting β2-agonists, SABA) z uwagi na negatywne długotrwałe konsekwencje takiego leczenia, zorientowanego głównie na łagodzenie objawów choroby, nie zaś na zmniejszanie procesu zapalnego w oskrzelach.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • Grzegorz Kardas Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi