Artykuły autora

Grzegorz Kardas

Leczenie atopowego zapalenia skóry o ciężkim przebiegu – najnowsze leczenie biologiczne

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: Grzegorz Kardas, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, dupilumab, leczenie biologiczne

Bezpieczeństwo leczenia formoterolem u chorych na astmę i POChP

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: Grzegorz Kardas, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: formoterol, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc [POChP], efekty uboczne

Co nowego w GOLD 2021

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, Grzegorz Kardas, lek. Mateusz Marynowski, mgr Jacek Plichta, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc [POChP], nowe wytyczne raportu GOLD, skala mMRC, test oceny POChP, całościowa ocena POChP

Leczenie pokrzywki w świetle najnowszych wytycznych EAACI/GA2LEN/EDF/WAO

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Mateusz Marynowski, mgr Oliwia Brząkalska, Grzegorz Kardas, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
Słowa kluczowe: pokrzywka, leki przeciwhistaminowe, omalizumab, choroby nowotowrowe

Mukolityki w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, Grzegorz Kardas, Agnieszka Daszyńska-Kardas, mgr Oliwia Brząkalska, lek. Mateusz Marynowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki mukolityczne, astma, POChP, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza

Wpływ palenia tytoniu i terapii antynikotynowej na kontrolę astmy oskrzelowej

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: Grzegorz Kardas, Agnieszka Daszyńska-Kardas, lek. Mateusz Marynowski, mgr Oliwia Brząkalska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, palenie tytoniu, terapia antynikotynowa

Leczenie POChP kombinacją LAMA/LABA – czy wszystkie inhalatory są takie same?

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, Grzegorz Kardas, lek. Mateusz Marynowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, LAMA, LABA

Co nowego w GOLD 2020

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, lek. Mateusz Marynowski, Grzegorz Kardas, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowe wytyczne raportu GOLD, skala mMRC, test CAT, całościowa ocena POChP

Miejsce cyklezonidu w farmakoterapii astmy łagodnej

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: Grzegorz Kardas, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma łagodna, wziewne steroidy, cyklezonid