Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  25  -  30

Bezpieczeństwo leczenia formoterolem u chorych na astmę i POChP

Safety of formoterol treatment in asthma and COPD

Summary: Formoterol is an important drug in treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Research in-dicates its high effectiveness, especially in combination with inhaled glucocorticosteroids. The side effects of this medicine ‒ mainly related to the cardiovascular system ‒ are minor. The available literature data provides ample evidence of formoterolʼs efficacy and safety in both asthma and COPD. Recent studies confirm the efficacy and safety of SMART therapy in asthma and show the benefits of using combinations containing formoterol in COPD patients, e.g. in terms of lower risk of tuberculosis.
Keywords: formoterol, asthma, chronic obstructive pulmonary disease [COPD], side effects
Słowa kluczowe: formoterol, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc [POChP], efekty uboczne

W farmakoterapii chorób obturacyjnych układu oddechowego szczególne miejsce zajmują długo działające β2 -mimetyki (long acting β2-agonist, LABA). Jednym z podstawowych i najczęściej stosowanych leków jest formoterol (FOR), opatentowany w 1972 r. i wprowadzony do użycia na przełomie XX i XXI wieku.
Mechanizm działania leku polega na oddziaływaniu na mięśniówkę dróg oddechowych i docelowe rozszerzenie oskrzeli poprzez działanie agonistyczne na receptor β2 . Cechą szczególną tego leku jest szybki początek (2‒3 minuty) i długi okres działania (do 12 godzin). Dzięki temu znajduje on zastosowanie jako zarówno lek ratunkowy/doraźny, jak i podtrzymujący długotrwałe rozszerzenie skurczonych chorobowo oskrzeli.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • Grzegorz Kardas Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz