Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  21  -  24

Co nowego w GOLD 2021

What's new in GOLD 2021

Summary: The GOLD Report 2021 presents new additional data on the pathogenesis of COPD. In addition, recently published data pointing to the synergistic importance of risk factors such as childhood infections and housing overcrowding were taken into account. iGCS/LABA improve the pulmonary function parameters, reduce the number of exacerbations in the group of patients with a history of exacerbations and in the group of moderate to severe COPD. iGCS/LABA/LAMA triple inhalation therapy improves lung function, reduces the severity of disease symptoms and improves patients' overall health, and has the potential to reduce the risk of exacerbations compared to iGCS/LABA, LABA/LAMA or LAMA. Today we have significant evidence that GCS can protect against COPD exacerbations in the group of patients with exacerbations and should not be discontinued in the time of the COVID-19 pandemic. GOLD 2021 recommends maintaining the current treatment (oral and inhalation) in accordance with the generally applicable principles of treating patients with COPD. The strategy for managing COPD has also been modified to include comorbid disease monitoring, vaccination, and other differential diagnosis and education activities. The tables regarding differential diagnosis of COPD exacerbations have also been modified. The patient requires holistic Doctor care.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease [COPD], new guidelines GOLD Report, Modified British Medical Research Council [mMRC], COPD Assessment Test [CAT], the global assessment of COPD
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc [POChP], nowe wytyczne raportu GOLD, skala mMRC, test oceny POChP, całościowa ocena POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest poważnym problemem zdrowotnym i coraz poważniejszym problemem społecznym. Stale rosnąca zapadalność i chorobowość na tę jednostkę nozologiczną sprawia, że w Polsce są już prawie 2 mln chorych (dane z Ministerstwa Zdrowia), a na świecie na POChP choruje ponad 250 mln ludzi, jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO). Estymacje WHO wskazują, że do 2030 r. POChP stanie się trzecią przyczyną zgonów w populacji ogólnej. Wszelkie analizy uwzględniające dane dotyczące nałogowego palenia papierosów na świecie i pogarszającą się jakość powietrza jednoznacznie potwierdzają, że ze względu na przewlekły oraz postępujący charakter choroby rokowanie dotyczące pacjentów jest złe. Spośród chorych 50% umrze w ciągu 5 lat z powodu zaostrzenia POChP po hospitalizacji (1‒4).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Grzegorz Kardas Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • lek. Mateusz Marynowski Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • mgr Jacek Plichta Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, UM w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz