Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2020, 4 ( 387 ) :  49  -  52

Co nowego w GOLD 2020

What's new in GOLD 2020

Summary: The GOLD Report 2020 presents new additional data on the pathogenesis of COPD. In addition, recently published data pointing to the synergistic importance of risk factors such as childhood infections and housing overcrowding are taken into account. In the field of functional tests, it is recommended to use GLI standards for spirometry. To assess the severity of symptoms, it is recommended to use both CAT, CCQ (COPD Control Questionnaire) and SGRQ. An important indication for inhaled GKS therapy is exacerbations requiring hospitalization and ≥ 2 moderate exacerbations over the past year in the presence of an elevated peripheral blood eosinophil count. The strategy for managing COPD has also been modified to include comorbid disease monitoring, vaccination, and other differential diagnosis and education activities. The tables regarding differential diagnosis of COPD exacerbations have also been modified. The patient requires holistic doctor care.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, new guidelines GOLD Report, modified Medical Research Council, COPD Assessment Test, global assessment of COPD
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowe wytyczne raportu GOLD, skala mMRC, test CAT, całościowa ocena POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym. Eksperci szacują, że do 2020 r. jednostka ta stanie się 3. najczęstszą przyczyną zgonów na świecie po chorobach układu sercowo-naczyniowego i nowotworach (1). Istnieją poważne dane epidemiologiczne wskazujące na istotny problem niedodiagnozowania POChP. Przypuszcza się, że 75% chorych w samej tylko Europie i ok. 50% pacjentów w Ameryce Północnej ma nierozpoznaną przewlekłą obturację oskrzeli.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • lek. Mateusz Marynowski Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Grzegorz Kardas Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi