Czytelnia on-line

Terapia Styczeń 2021 NR 1 ( 396 )

Pneumonologia w pandemii COVID-19

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

Skuteczność masek w hamowaniu transmisji SARS-CoV-2

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
 • mgr inż. Paulina Otto
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, kontrola zakażeń, transmisja wirusa, maski

Znaczenie witaminy D3 w prewencji zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: witamina D, SARS-CoV-2, COVID-19

Jak dzieci chorują na COVID-19?

  Autorzy:
 • lek. Izabela Orlińska
 • dr hab. n. med., prof. CMKP Adam J. Sybilski
Słowa kluczowe: dzieci, COVID-19, objawy, MIS-C, SARS-CoV-2

Zastosowanie erdosteiny u pacjentów, którzy przebyli ciężki COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: COVID-19, erdosteina, SARS-CoV-2

Czy stosowanie steroidów w COVID-19 pomaga i jest uzasadnione?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy, COVID-19, SARS-CoV-2

Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 • dr n. med. Kamil Janeczek
Słowa kluczowe: inhalatory suchego proszku, inhalatory kapsułkowe, Breezhaler®, ślad węglowy, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Strategie poprawy skuteczności terapii inhalacyjnej w leczeniu chorób obturacyjnych

  Autorzy:
 • dr n. med., dr n. hum. Małgorzata Farnik
 • dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak
 • mgr rehab. Grzegorz Sztaba
Słowa kluczowe: choroby obturacyjne, depozycja płucna, sto-sowanie się do zaleceń, techniki inhalacji

Konsekwencje płucne COVID-19 – włóknienie płuc

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. UM Wojciech J. Piotrowski
 • dr n. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, zapalenie płuc, włóknienie płuc

Emocjonalne aspekty pandemii – praktyczne rady jak sobie radzić

  Autorzy:
 • mgr Dorota Szydłowska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: emocje, pandemia, radzenie sobie, SARS-CoV-2