Czytelnia on-line

Pneumonologia w pandemii COVID-19 Terapia 2021, 1 ( 396 ) :  22  -  27

Zastosowanie erdosteiny u pacjentów, którzy przebyli ciężki COVID-19

Erdosteine administration in severe COVID-19 survivors

Summary: Muco-active agents are frequently administered in airway infection treatment. This approach also applies to patients with coronavirus pneumonia. Erdosteine seems to be a multifaced agent with beneficial properties used in airway disease treatment. It is used in COVID-19 patients, but also helps in the recovery and pulmonary rehabilitation of COVID-19 survivors. In this review we describe erdosteineʼs role in the latter, based on current literature.
Keywords: COVID-19, erdosteine, SARS-CoV-2
Słowa kluczowe: COVID-19, erdosteina, SARS-CoV-2

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zainteresowania objawowym leczeniem wirusowych zapaleń płuc. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 następuje drogą kropelkową, prawdopodobnie może też dochodzić do niego w wyniku przeniesienia kropelek wydzieliny z dróg oddechowych poprzez powierzchnię przedmiotów do dróg oddechowych kolejnej osoby (1–4). Wydaje się, że jedna osoba zakaża od kilku do kilkudziesięciu osób. Opisany ostatnio wariant koronawirusa VOC-202012/01, mający m.in. mutację białka szczytowego N501Y, charakteryzuje się znacząco większą zakaźnością (5). Schorzenie to jest znacznie bardziej zaraźliwe niż grypa, lecz prawdopodobnie nieco mniej niż
odra. Prawdopodobnie zaraźliwość wirusa będzie rosła, co jest naturalnym zjawiskiem u koronawirusów i nie tylko.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: