Czytelnia on-line

Pneumonologia w pandemii COVID-19 Terapia 2021, 1 ( 396 ) :  28  -  30

Czy stosowanie steroidów w COVID-19 pomaga i jest uzasadnione?

Glucocorticosteroid administration in COVID-19: beneficial and justified?

Summary: Glucocorticosteroids are commonly used in asthma treatment, as well as in some cases of COPD and a few other lung dise-ases. Is their administration in COVID-19 therapy justified and beneficial? Might patients treated with them for other diseases have a higher risk of contracting SARS-CoV-2 and developing severe COVID-19? The review tries to answer these difficult qu-estions based on current knowledge.
Keywords: glucocorticosteroids, COVID-19, SARS-CoV-2
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy, COVID-19, SARS-CoV-2

Podstawowym powikłaniem stwarzającym zagrożenie życia u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest koronawirusowe zapalenie płuc. Występuje ono u ok. 10 do 20% pacjentów zakażonych tym koronawirusem. Czynnikami ryzyka są prawdopodobnie liczba cząstek wirusa, na które pacjent jest eksponowany podczas zakażenia, wiek, zaburzenia odporności oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a także palenie tytoniu i cukrzyca. Leczenie wirusowego zapalenie płuc ma zwykle charakter objawowy. Istotnym powikłaniem koronawirusowego zapalenia płuc jest zespół ostrej niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome, ARDS). Zazwyczaj towarzyszy mu gwałtowne uwalnianie prozapalnych cytokin, nazywane najczęściej burzą cytokinową. Konsekwencją jest zwykle zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego dodatkowo wikłający i tak już zły stan pacjenta.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: