Czytelnia on-line

Pneumonologia w pandemii COVID-19 Terapia 2021, 1 ( 396 ) :  54  -  60

Emocjonalne aspekty pandemii – praktyczne rady jak sobie radzić

Emotional aspects of the pandemic: practical advice on how to cope

Summary: The SARS-CoV-2 pandemic is an unprecedented event on a global scale that has left its mark on almost every aspect of peopleʼs lives, regardless of origin and social or financial situation. In this context, it is possible to consider the present circumstances as a universal experience, common to all, while on the other hand, we encounter a collective and individual experience of a specific crisis, the size and scope of which is difficult to predict at this point. The paper describes the impact of the pandemic on the emotional functioning of individuals. It also discusses recommendations for maintaining wellbeing and quality of life in the current situation, and presents techniques and tools useful for monitoring the emotional state as well as examples of stress reduction methods.
Keywords: emotions, pandemic, coping, SARS-CoV-2
Słowa kluczowe: emocje, pandemia, radzenie sobie, SARS-CoV-2

Pandemia SARS-CoV-2 towarzyszy nam już niemal od roku i mimo iż w pierwszych miesiącach wprowadzania obostrzeń wiele osób traktowało tę sytuację jako stan przejściowy, aktualnie pojawiają się głosy ekspertów mówiące, że COVID-19 zostanie z nami na lata, jeśli nie na zawsze (1). Rzesza Polaków, pomimo początkowej fazy szoku i nagłych zmian, których musiała dokonać, z czasem dostosowała się do nowej rzeczywistości, jednak znaczna część społeczeństwa nadal znajduje się w zawieszeniu i związanej z tym niepewności, jak będzie wyglądała przyszłość. Specjaliści zwracają obecnie szczególną uwagę na to, w jaki sposób pandemia wpływa na funkcjonowanie ludzi jako jednostek i jakie długofalowe skutki wywoła dla poszczególnych społeczności (2). Aktualna sytuacja jest rozpatrywana jako zdarzenie kryzysowe lub nawet jako ostre zaburzenie stresowe (3).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • mgr Dorota Szydłowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi