Czytelnia on-line

Pneumonologia w pandemii COVID-19 Terapia 2021, 1 ( 396 ) :  32  -  36

Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku

Breezhaler®: Dry powder capsule inhaler

Summary: Current knowledge on the Breezhaler® dry powder capsule in-haler is presented. The Breezhaler® inhaler minimizes the effort that the patient has to make to perform the correct inhalation maneuver. It is a flow-independent inhaler in the optimal range of inspiratory flow at the level of 50-100 L/min. and easy to use for the first time. It is also dedicated to patients with severe forms of COPD. All classes of inhalers for your long-term asthma or COPD treatment are available in the Breezhaler® inhaler.
Keywords: dry powder inhalers, capsule inhalers, Breezhaler®, carbon footprint, asthma, chronic obstructive pulmonary disease
Słowa kluczowe: inhalatory suchego proszku, inhalatory kapsułkowe, Breezhaler®, ślad węglowy, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc

Inhalatory proszkowe (dry powder inhalers, DPI) stają się najważniejszą grupą indywidualnych urządzeń inhalacyjnych z lekami do terapii astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Obecnie DPI mają ponad 50% udział wartościowy w światowym rynku inhalatorów i nebulizatorów (1). Oczekuje się, iż roczny wzrost światowego rynku DPI w najbliższych pięciu latach będzie wynosił ok. 4,9%, osiągając w 2024 r. 820 mld USD (2). DPI są najbardziej różnorodną grupą urządzeń inhalacyjnych. Biorąc pod uwagę sposób generacji aerozolu, DPI dzielą się na dwie zasadnicze grupy (3,4):
◼ inhalatory pasywne ‒ aerozolizacja proszku związana jest z wdechem chorego, typowe przykłady to: Breezhaler®, Dysk®, Easyhaler®, Novolizer®, Turbuhaler®;
◼ inhalatory aktywne ‒ aerozolizacja proszku nie jest związana z wdechem chorego, jeden inhalator (Spiromax).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz