Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2023, 7 ( 426 ) :  14  -  19

Wytwarzanie aerozolu z zawiesin budezonidu w nowym nebulizatorze siateczkowym z komorą inhalacyjną - doniesienie wstępne

Aerosol production from budesonide suspensions in a new mesh nebulizer with a valved holding chamber – preliminary report

Summary: The article presents technical studies of the new Intec Turbo Mesh nebulizer and evaluates the benefits of its use in combination with a valved holding chamber for inhalation of budesonide suspensions. It was assessed to what extent attaching the valved holding chamber to the mesh nebulizer affects the availability of the drug for the patient and the parameters of the produced aerosol cloud (MMAD, FPF). The results presented in the paper provide preliminary information for further discussion on the clinical effectiveness of using a continuous mesh nebulizer with a valved holding chamber.
Keywords: mesh nebulizer, valved holding chamber, budesonide inhalation suspension, aerosol
Słowa kluczowe: nebulizator siateczkowy, komora inhalacyjna, zawiesina budezonidu do nebulizacji, aerozol

Nebulizacja jest jedną z ważniejszych metod rozpraszania leków do postaci aerozolu inhalowanego w celu dostarczenia leku bezpośrednio na powierzchnię dróg oddechowych (1,2). Podczas nebulizacji prowadzonej za pomocą typowych urządzeń o pracy ciągłej (pneumatycznych lub ultradźwiękowych, w tym siateczkowych, VMN – vibrating mesh nebulizer), jedynie aerozol leczniczy powstający w trakcie wdechu ma możliwość dotarcia do układu oddechowego, podczas gdy aerozol emitowany z nebulizatora podczas wydechu lub w fazie wstrzymania oddechu (breath-hold) jest tracony do otoczenia (fugitive emission) (3). Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia w dostarczaniu aerozolu możemy zdefiniować tzw. dostępność inhalacyjną (DI) rozumianą jako ilość (objętość, masę, dawkę) leku przekształconego do postaci aerozolu inhalacyjnego pobieranego przez chorego podczas wdechu.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz