Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2023, 4 ( 423 ) :  12  -  15

Zastosowanie stetoskopu elektronicznego StethoMe w astmie u dzieci. Rekomendacje Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej

Application of electronic stethoscope StethoMe in asthma in children. Recommendations of The Pediatric Section of The Polish Society of Allergology and the Polish Society of Children’s Pneumonology

Summary: The StethoMe electronic stethoscope and the StethoMe AI artificial intelligence algorithms cooperating with the device are used to record and evaluate pulmonary auscultatory phenomena (wheezes, rhonchi, fine and coarse crackles), inspitatory to expiratory duration ration, respiratory rate (number of breaths/minute)and heart rate. The device can be used at home by parents/guardians of children. Recommendations of two scientific societies regarding the use of the StethoMe stethoscope in children with or suspected asthma are presented. The device can be helpful in diagnosing asthma, monitoring the disease in asthmatic children and extending the scope of medical teleconsultation with a test using StethoMe in the event of respiratory symptoms.
Keywords: asthma, children, electronic stetoscope, artificial intelligence, StethoMe
Słowa kluczowe: astma, dzieci, stetoskop elektroniczny, sztuczna inteligencja, StethoMe

Stetoskop elektroniczny StethoMe oraz współpracujące z urządzeniem algorytmy sztucznej inteligencji StethoMe AI to, zgodnie z dyrektywą unijną MDD (Medical Device Directive) - 93/42/EEC, wyroby medyczne klasy IIa (1). Stetoskop StethoMe i algorytmy StethoMe AI służą do osłuchiwania, rejestracji oraz automatycznej analizy sygnałów (dźwięków) z układu oddechowego u chorych na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), mukowiscydozę, zespół krupu, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc czy inne ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz