Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 3 ( 386 ) :  26  -  32

Terapia wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w świetle najnowszych rekomendacji

Therapy of early knee osteoarthritis in the light of the latest recommendations

Summary: Updated European and American recommendations for the treatment of knee osteoarthritis (OA) were published in 2019. These recommendations remain mostly convergent, underlining the principal role of NSAIDs. The biggest difference concerns the use of symptomatic slow-acting drugs in OA (SYSADOA), which received a negative recommendation in the U.S. guidelines. There are currently no criteria for the diagnosis of early OA, but it seems that this is a key period for the development of the entire disease. Due to their safety and mechanism of action (anti-inflammatory and chondroprotective effect), therapy with the unsaponifiable fractions of avocado and soybean oil (ASU) can bring a significant positive effect in early knee OA.
Keywords: early knee osteoarthritis, SYSADOA, ASU
Słowa kluczowe: wczesna choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, SYSADOA, ASU

Rok 2019 okazał się dla choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS, osteoartroza, osteoarthritis) szczególnie ważny. Chociaż nadal nie dysponujemy skutecznym lekiem modyfikującym przebieg tego schorzenia (mimo trwających badań klinicznych II i III fazy), to właśnie w ubiegłym roku ukazały się zaktualizowane zarówno europejskie, jak i amerykańskie rekomendacje terapeutyczne.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: