Czytelnia on-line

Marzec 2020 NR 3 ( 386 )

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

Nowy koronawirus – SARS-CoV-2

  Autorzy:
 • prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Słowa kluczowe: koronawirus, WHO, profilaktyka, wirusy oddechowe, grypa

Leki mukoaktywne – znaczenie w leczeniu zapalenia zatok przynosowych

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: zapalenie zatok, leki mukoaktywne, leczenie, skuteczność, bezpieczeństwo

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania połączenia chlorowodorku tramadolu z paracetamolem u pacjentów z ostrym bólem dolnego odcinka kręgosłupa o nasileniu od umiarkowanego do dużego – badanie kliniczne TREASURE

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska
 • prof. Simeon Grazio MD
 • prim. Gorazd Pozlep MD
 • Igor Karen MD
Słowa kluczowe: ból dolnego odcinka kręgosłupa, tramadol, paracetamol, skuteczność, jakość życia, bezpieczeństwo

Terapia wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w świetle najnowszych rekomendacji

  Autorzy:
 • dr n. med. Robert Rupiński
Słowa kluczowe: wczesna choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, SYSADOA, ASU

Leczenie i profilaktyka niepowikłanych zakażeń układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego

  Autorzy:
 • dr n. med. Natalia Mikołajczyk-Korniak
Słowa kluczowe: diagnostyka, leczenie, profilaktyka nieantybiotykowa, zakażenie układu moczowego, zalecenia

Cynk a poprawa parametrów wyrównania metabolicznego w cukrzycy i stanie przedcukrzycowym

  Autorzy:
 • lek. Piotr Gajda
 • lek. Katarzyna Pasterczyk-Bielska
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, stan przedcukrzycowy, cynk, suplementacja

Aktualne standardy postępowania u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą zgodnie z wytycznymi ESC/ESH, PTNT i EASD 2019

  Autorzy:
 • lek. Anita Korczak
 • dr n. med. Jan Krekora
 • lek. Izabela Adamowicz
Słowa kluczowe: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, postępowanie

Przewlekłe zespoły wieńcowe – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?

  Autorzy:
 • lek. Michał Stegienta
 • lek. Izabela Adamowicz
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Słowa kluczowe: przewlekły zespół wieńcowy, choroba wieńcowa, prawdopodobieństwo choroby przed testem, angiografia tomografii komputerowej, wytyczne

Produkty lecznicze i suplementy diety zawierające chlorek potasowy – różnice technologiczne postaci farmaceutycznych w odniesieniu do efektywnej farmakoterapii

  Autorzy:
 • dr n. farm. Michał Kołodziejczyk
 • dr n. farm. Justyna Kołodziejska
 • dr n. farm. Michał Nachajski
 • prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
Słowa kluczowe: produkty lecznicze, suplementy diety, kapsułki twarde, peletki, profil uwalniania, chlorek potasowy, dostępność farmaceutyczna, model kinetyczny

Leki przeciwdepresyjne – co wiemy o ich rzeczywistych mechanizmach działania?

  Autorzy:
 • dr n. med. Sławomir Murawiec
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, poznawcza teoria działania leków przeciwdepresyjnych, neuropsychologia, drażliwość, agresja

Praktyczne aspekty postępowania w leczeniu NAFLD w świetle najnowszych zaleceń Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Słowa kluczowe: niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, leczenia

Innowacyjne technologie farmaceutyczne i ich wpływ na dostępność biologiczną kurkuminy po podaniu doustnym

  Autorzy:
 • dr n. farm. Malwina Lachowicz
 • prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
 • dr n. farm. Michał Kołodziejczyk
Słowa kluczowe: kurkumina, rozpuszczalność, biodostępność, problemy żołądkowe, dyspepsja, Curcuma longa

Rola witamin z grupy B w leczeniu schorzeń neurologicznych. Synergistyczne oddziaływanie witamin B1, B6 i B12 na układ nerwowy

  Autorzy:
 • dr n. med. Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska
Słowa kluczowe: niedobory witamin, tiamina, pirydoksyna, cyjankobalamina, niedobory, rola, neuropatia, regeneracja nerwów