Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 3 ( 386 ) :  60  -  72

Produkty lecznicze i suplementy diety zawierające chlorek potasowy – różnice technologiczne postaci farmaceutycznych w odniesieniu do efektywnej farmakoterapii

Medical products and dietary supplements containing potassium chloride: Technological differences of pharmaceutical forms with regard to effective pharmacotherapy

Summary: Potassium is the main intracellular cation that is involved in the creation of the resting and functional potential of nerve cells and maintaining water and acid-base balance. Potassium deficiency states occur more frequently than its excess, and the incidence of hypokalemia varies and ranges from 14 to 20 percent depending on the population studied. Patients with such illnesses as hypertension, heart failure, arrhythmias, diabetes, kidney failure and those at risk of stroke require special attention and observation to prevent hypokalemia. The article tackles the issue of assessing the morphological and pharmaceutical properties of formulations with different legal status: medicinal products and dietary supplements present on the pharmaceutical market in various morphological forms: capsules with micropellets and skeletal tablets. All tested forms contain potassium chloride as the API (Active Pharmaceutical Ingredient).
Keywords: medicinal products, dietary supplements, hard capsules, pellets, release profile, potassium chloride, pharmaceutical availability, kinetic release models
Słowa kluczowe: produkty lecznicze, suplementy diety, kapsułki twarde, peletki, profil uwalniania, chlorek potasowy, dostępność farmaceutyczna, model kinetyczny

Zwiększona częstość występowania nadciśnienia tętniczego i chorób układu sercowo-naczyniowego w społeczeństwach uprzemysłowionych jest związana ze współczesną bogatą w sód i ubogą w potas dietą (1–5). Potas jest głównym kationem wewnątrzkomórkowym ustroju, który jest zaangażowany w tworzenie potencjału spoczynkowego i czynnościowego komórek nerwowych oraz utrzymanie równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej (6). Zdolność nerek do zatrzymywania potasu jest niewielka, co jest przyczyną hipokaliemii u osób spożywających małe ilości tego pierwiastka (7). Stany niedoboru potasu występują częściej niż jego nadmiar (8). Częstość występowania hipokaliemii jest zróżnicowana i waha się od 14 do 20%, w zależności od badanej populacji (9).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: