Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 3 ( 386 ) :  33  -  38

Leczenie i profilaktyka niepowikłanych zakażeń układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego

Treatment and prophylaxis for uncomplicated urinary tract infections in the general practitioner’s practice

Summary: Urinary tract infections (UTIs) are mainly caused by uropathogenic Escherichia coli (UPEC). The therapy of uncomplicated and recurrent UTIs in primary outpatient healthcare is still based mainly on antibiotics, whose effectiveness is increasingly limited by the appearance of multidrug resistant (MDR) strains of bacteria. Approximately 50% of women will experience at least one episode of UTI in their lives, the most common being cystitis. In everyday medical practice a major problem is the choice of appropriate therapy, both for first-line treatment and for recurrent urinary tract infections. Careful and responsible antibiotic therapy is encouraged, and replacing it where possible with other forms of prophylaxis and treatment, along with diagnosing the reasons for its possible failure.
Keywords: diagnostics, treatment, non-antibiotic prophylaxis, urinary tract infection, recommendations
Słowa kluczowe: diagnostyka, leczenie, profilaktyka nieantybiotykowa, zakażenie układu moczowego, zalecenia

Mimo pojawienia się w ostatnim czasie wielu publikacji dotyczących propozycji wyboru optymalnego leczenia przeciwdrobnoustrojowego i czasu trwania terapii zakażeń układu moczowego (ZUM), obserwacje wykazują znaczną różnorodność praktyk lekarskich w tym zakresie. Wobec narastającej w niepokojącym tempie lekooporności drobnoustrojów na powszechnie stosowane antybiotyki, rozważne leczenie z ich zastosowaniem, a nawet – w określonych sytuacjach – odstąpienie od terapii antybiotykowej stają się ważnym zagadnieniem w codziennej praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: