Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 3 ( 386 ) :  50  -  58

Przewlekłe zespoły wieńcowe – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?

Chronic coronary syndromes: What the general practitioner should know

Summary: In 2019 the European Society of Cardiology (ESC) announced new guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. The new guidelines bring new light to coronary syndromes with a surprising change in nomenclature. The previously used term “stable coronary syndromes” has been changed to “chronic coronary syndromes” (CCS) in order to emphasize that coronary artery disease is a dynamic process and can become unstable at any time. The ESC also provided a six-step approach for the initial diagnostic management of patients with angina. The first and most important step is to differentiate between acute and chronic coronary syndromes. It determines further proceedings and the time to initiate them. Following the exclusion of ACS, assessing symptoms, considering comorbidities and life quality, performing basic tests and assessing pre-test probability an appropriate testing (both specific and safe) needs to be selected. The new guidelines emphasize the role of coronary CTA in symptomatic patients in whom obstructive coronary artery disease (CAD) cannot be excluded by clinical assessment alone. Early diagnosis and instant application of effective therapy along with lifestyle change is necessary to reduce mortality and improve the life quality of individual patients as well as the whole population.
Keywords: chronic coronary syndrome, coronary artery disease, pre-test probability, computed tomography angiography, invasive coronary angiography, guidelines
Słowa kluczowe: przewlekły zespół wieńcowy, choroba wieńcowa, prawdopodobieństwo choroby przed testem, angiografia tomografii komputerowej, wytyczne

Nowe spojrzenie zmieniło od dawna utarte nazewnictwo dotyczące choroby wieńcowej – w 2019 r. za sprawą wytycznych opublikowanych na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) w Paryżu (1) wprowadzono pojęcie przewlekłych zespołów wieńcowych. Zmiana ta podyktowana jest chęcią usystematyzowania nomenklatury, dzieląc umowne continuum choroby naczyń nasierdziowych na ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe. Postaramy się przedstawić zgodnie z zamysłem autorów wytycznych najważniejsze – z punktu widzenia lekarza praktyka – informacje, skupiając się na aspektach opieki ambulatoryjnej. Opierając się na prezentacji klinicznej zalecenia usystematyzowano według kilku scenariuszy w celu łatwiejszego ich zrozumienia.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Michał Stegienta II Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • lek. Izabela Adamowicz II Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż II Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi