Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 3 ( 386 ) :  74  -  80

Leki przeciwdepresyjne – co wiemy o ich rzeczywistych mechanizmach działania?

Antidepressants: What do we know about their real mode of action?

Summary: The effects of antidepressants are sometimes perceived in a simplified way. According to this kind of view, by raising the level of monoamines – serotonin, noradrenaline, dopamine – they “chemically” lead to improved mood, and more generally to resolving the symptoms of depression syndrome. On the other hand, mood improvement and remission of depression symptoms do not always occur after their administration. What is currently known about the mechanisms of their action? In particular, how do these mechanisms look in the light of neuropsychology and how are they mediated in the psychological and social situation of the subjects?
The paper discusses the report of a patient treated with trazodone, about his subjective experiences connected with treatment. It describes changes in the processing of emotionally salient information during treatment with this drug, changes in coping with stress, and drug modification of dimensions of aggression and anxiety.
Based on the literature, the cognitive neuropsychological hypothesis of antidepressant action is discussed. According to this hypothesis, medication changes the processing of emotionally salient information early in the course of treatment (within hours). However, mood improvement is not a direct result of its action. This decrease of the negative bias in the processing of emotionally salient information is then experienced in relations with the social environment. Repeated positive interactions with others lead to the development of new positive associations and a gradual improvement in mood. A similar process can be observed with eliminating the symptoms of anger/aggression and irritability. Resolution of these symptoms leads to improvement in social interactions and is followed by improvement of mood. The action of the drugs takes place in two phases. One is directly related to their impact on automatic brain and psychological information processing relevant to depression. In the second phase, a new, more positive bias needs to be “enacted” by interactions in the social environment.
Keywords: depression, antidepressants, cognitive theory of antidepressant action, neuropsychology, irritability, aggression
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, poznawcza teoria działania leków przeciwdepresyjnych, neuropsychologia, drażliwość, agresja

Substancje terapeutyczne należące do grupy określanej jako „leki przeciwdepresyjne” są coraz szerzej stosowane w Polsce, też przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), internistów i lekarzy innych specjalności medycznych. W związku z tym, lekarze POZ i specjaliści innych niż psychiatria gałęzi medycyny nabywają coraz większego doświadczenia w ich zastosowaniu praktycznym. W wielu sytuacjach leczenie to przynosi pacjentom ogromne korzyści, prowadząc do ustępowania objawów depresji, lęku, objawów somatyzacyjnych, zaburzeń snu i w efekcie do poprawy funkcjonowania osób leczonych w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej, zawodowej i ekonomicznej. W niektórych jednak przypadkach zarówno lekarze innych specjalności, jak i lekarze psychiatrzy napotykają nieoczekiwane przeszkody w osiągnięciu sukcesu terapeutycznego. Reakcja pacjenta na leki różni się od typowej, bywa paradoksalna albo niezrozumiała, lub w ogóle nie następuje poprawa w zakresie objawów depresyjnych. Pomocą w rozwiązaniu takich sytuacji może być próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób działają leki przeciwdepresyjne?

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: