Czytelnia on-line

Astma, alergia i POChP Terapia 2019, 8 ( 379 ) :  11  -  18

Znaczenie badań laboratoryjnych w chorobach obturacyjnych: w astmie i w POChP

Laboratory tests in the management of asthma and COPD

Summary: The paper introduces important updates and progress in laboratory tests in the management of asthma and COPD. Asthma and COPD are assessed as heterogeneous diseases including various types of bronchial inflammation. Therapeutic response can be predicted with the use of biomarkers. The importance of blood eosinophils is described. Based on sputum cell analyses, four inflammatory phenotypes of asthma are described. As induced sputum is a difficult and time-consuming technique, several biomarkers in sputum supernatant are used in clinical practice both in asthma and COPD. COPD patients experience a high prevalence of other non-pulmonary conditions. The paper also describes the most important laboratory tests in comorbidities in COPD. As yet there is no specific biomarker that would identify subjects at higher risk of COPD progression.
Keywords: COPD, asthma, inflammation, phenotype, blood eosinophils, induced sputum, biomarkers
Słowa kluczowe: POChP, astma, zapalenie, fenotyp, eozynofilia we krwi, indukowana plwocina, biomarkery

W artykule przedstawiono szerokie spektrum laboratoryjnych badań wykonywanych w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Podstawą rozpoznania obu schorzeń pozostaje dobrze zebrany wywiad. Ze względu na heterogenność zarówno astmy, jak i POChP coraz większe znaczenie w charakterystyce fenotypów obu chorób obturacyjnych ma oznaczanie biomarkerów. Biomarkery oznaczane we krwi, surowicy, plwocinie indukowanej i powietrzu wydychanym są wykorzystywane w celu prognozowania, jak też monitorowania odpowiedzi na nowe metody leczenia zwłaszcza ciężkich postaci astmy U chorych na POChP znaczenie mają wybrane wskaźniki laboratoryjne ułatwiające ocenę zaawansowania chorób współwystępujących. Dotychczas nie opracowano specyficznego wskaźnika, który umożliwiłby identyfikację chorych o szczególnie wysokim ryzyku progresji POChP.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: