Czytelnia on-line

Sierpień 2019 NR 8 ( 379 )

Astma, alergia i POChP

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Spis treści:

Rola badań obrazowych w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i obturacyjnym bezdechu sennym

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
Słowa kluczowe: badania obrazowe, radiografia, tomografia komputerowa, ultrasonografia, ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa, optyczna tomografia koherencyjna, laserowa mikroskopia endoskopowa, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, obturacyjny bezdech senny

Znaczenie badań laboratoryjnych w chorobach obturacyjnych: w astmie i w POChP

  Autorzy:
 • dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
Słowa kluczowe: POChP, astma, zapalenie, fenotyp, eozynofilia we krwi, indukowana plwocina, biomarkery

Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych układu oddechowego

  Autorzy:
 • mgr Włodzimierz Dolecki
 • mgr Agnieszka Lewińska
 • dr n. med. Sylwia Stępniewska
Słowa kluczowe: rehabilitacja pulmonologiczna, fizjoterapia, drenaż ułożeniowy

Schemat postępowania u dorosłych pacjentów z kaszlem

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: kaszel, dorośli, wytyczne

Domowe leczenie tlenem (DLT) i nieinwazyjna wentylacja (NIW)

  Autorzy:
 • dr n. med. Krzysztof Karwat
Słowa kluczowe: niewydolność oddychania, domowe leczenie tlenem, nieinwazyjna wentylacja, kwalifikacja do domowego leczenia tlenem, kwalifikacja do nieinwazyjnej wentylacji

Diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) w podstawowej opiece zdrowotnej

  Autorzy:
 • dr n. med. Piotr Bielicki
Słowa kluczowe: bezdech, RDI, OBS, CPAP, polisomnografia

Rola witaminy D3 w prewencji i leczeniu chorób układu oddechowego

  Autorzy:
 • dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
Słowa kluczowe: witamina D, astma, choroby układu oddechowego, POChP, sarkoidoza

Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej – nowe doniesienia

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: terapia astmy, astma ciężka, astma eozynofilowa, mepolizumab

GINA 2019 a sprawa polska

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: astma, wytyczne, GINA 2019