Czytelnia on-line

Astma, alergia i POChP Terapia 2019, 8 ( 379 ) :  58  -  64

Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej – nowe doniesienia

Mepolizumab in therapy of severe eosinophilic asthma – new reports

Summary: The results of randomized, placebo-controlled trials have clearly demonstrated the efficacy of mepolizumab in improving disease control and the quality of life in cohorts of patients suffering from severe, eosinophilic asthma. The observed key criteria for good response to treatment include reduced use of emergency medication, systemic and inhaled corticosteroid consumption, and a significant reduction in the risk of exacerbation. Recently published reports confirm these findings, proving the long-term safety and efficacy of mepolizumab treatment. Mepolizumab is available to patients with asthma in Poland as part of the therapeutic program for the treatment of severe asthma. If the diagnosis of severe bronchial asthma is suspected, after careful differential diagnosis and the exclusion of other potentially modifiable factors affecting the course of the disease, it is worth considering referring such a patient to the reference center for the inclusion of biological therapy.
Keywords: asthma management, severe asthma, eosinophilic asthma, mepolizumab
Słowa kluczowe: terapia astmy, astma ciężka, astma eozynofilowa, mepolizumab

Astma oskrzelowa, zgodnie z międzynarodowymi standardami diagnostyki i terapii GINA (1), jest definiowana jako heterogenna jednostka chorobowa, u której podłoża leży przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych. W zapaleniu tym biorą udział głównie eozynofile, komórki tuczne, limfocyty Th2 i komórki prezentujące antygen. Zapalenie w drogach oddechowych jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli, tzn. skłonności do skurczu mięśni gładkich oskrzeli i obturacji dróg oddechowych w wyniku ekspozycji na czynniki swoiste (alergeny) i nieswoiste (np. wysiłek, zimne powietrze, zapachy). Wśród objawów klinicznych zgłaszanych przez pacjenta dominują: duszność, świsty, kaszel lub ucisk w klatce piersiowej. Heterogenność obrazu klinicznego astmy wynika ze zmiennej częstości i nasilenia objawów, które ustępują samoistnie lub pod wpływem zastosowanego leczenia.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: