Czytelnia on-line

Astma, alergia i POChP Terapia 2019, 8 ( 379 ) :  34  -  38

Schemat postępowania u dorosłych pacjentów z kaszlem

An approach to cough work-up in adults

Summary: Cough is one of the most common causes of office visits for doctors of different board certifications, not limited to chest physicians. It is also a source of concern for patients and medical personnel. Previous cough workup guidelines were supported by relatively low-quality evidence. The new ERS cough guidelines are fully grounded in evidence-based medicine. In this review we focus on the aforementioned practice parameters’ explanation and implementation in our everyday practice.
Keywords: cough, adults, guidelines
Słowa kluczowe: kaszel, dorośli, wytyczne

Kaszel jest jednym z najczęstszych objawów, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarzy różnych specjalności. Jest on przyczyną co piątej wizyty u lekarzy rodzinnych. Jest to także bardzo częsta przyczyna wizyt u pneumonologa, a często i alergologa. Literatura dotycząca kaszlu jest bardzo liczna. W PubMedzie Czytelnik znajdzie prawie 10 000 artykułów na ten temat. W polskim piśmiennictwie istnieją rozmaite standardy postępowania, znaczna część z nich jest oparta głównie na opinii ekspertów, bez uzasadnienia wynikającego z EBM (evidence-based medicine). Część z nich, to wytyczne bardzo obszerne, nienadające się do zastosowania w praktyce, w szczególności lekarza rodzinnego. Dość często są one także naznaczone wpływem przemysłu. W 2018 r. Europejskie Towarzystwo Oddechowe (European Respiratory Society, ERS) opublikowało cykl stanowisk ekspertów dotyczących rozmaitych aspektów postępowania z pacjentem zgłaszającym się do lekarza z obawami kaszlu (1–9). Niniejszy artykuł omawia zaledwie niewielką część problemu. Powstał na podstawie zaleceń ERS, które w wielu miejscach różnią się od polskich wytycznych (7).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: