Czytelnia on-line

E-numer specjalny Terapia 2024, 2 (  ) :  3  -  7

Miejsce feksofenadyny w leczeniu alergicznego nieżytu nosa

Fexofenadine in the management of allergic rhinitis

Summary: Allergic rhinitis (AR) represents the most common manifestation of allergy. Symptoms of AR are diagnosed in approximately 25–28% of the Polish population, i.e. in approximately 9 million inhabitants. AR often coexists with other allergic diseases (e.g. allergic conjunctivitis), is part of the allergic march and is an important risk factor for the development of bronchial asthma. Typical clinical symptoms: water/runny nose, nasal itching, nasal blockage result from hypersensitivity reaction mechanisms after contact with the sensitizing allergen. The goal of AR treatment is to alleviate symptoms, improve the patient's quality of life, reduce the risk of possible complications and to minimize the risk of allergy progression. Oral second-generation antihistamines are among the drugs most frequently chosen by patients in the management of AR. Fexofenadine gives a quick onset of action and high clinical effectiveness in alleviating all typical symptoms of AR (itching, sneezing, watery discharge) and, what is important, especially in the case of chronic AR, also nasal blockage. Fexofenadine is characterized by high selectivity for the H1 receptor, does not cross the blood–brain barrier, which translates into a high safety profile of the therapy, lack of sedative and anticholinergic adverse effects. Fexofenadine may represent the first choice in controlling the symptoms of AR, regardless of the type of allergen inducing the disease.
Keywords: allergic rhinitis, pharmacotherapy, anithistamine drugs
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, farmakoterapia, leki przeciwhistaminowe

Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa (ANN) charakteryzuje się występowaniem typowych objawów klinicznych: wodnistych katarów, świądu nosa, blokady nosa wynikających z mechanizmów reakcji nadwrażliwości po kontakcie z uczulającym alergenem. ANN jest najczęstszą manifestacją alergii, często współistnieje z innymi chorobami alergicznymi, jak alergiczne zapalenie spojówek. ANN wpisuje się w zjawisko marszu alergicznego. U pacjenta z atopią, czyli genetycznym uwarunkowaniem do rozwoju alergii, w kolejnych okresach życia występują: alergie pokarmowe, atopowe zapalenie skóry, a następnie najczęściej ANN i astma oskrzelowa. ANN stanowi najsilniejszy czynnik ryzyka rozwoju astmy (1–3). ANN to bez wątpienia jedna z najczęstszych chorób przewlekłych, szczególnie w populacji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, stanowiąc istotne obciążenie dla pacjentów, ich rodzin i systemów opieki zdrowotnej. Wczesne, prawidłowe rozpoznanie i wdrożenie skutecznego leczenia jest kluczem do optymalizacji opieki nad tą grupą chorych.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz