Artykuły autora

dr n. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska

Konsekwencje płucne COVID-19 – włóknienie płuc

Wydanie: Pneumonologia w pandemii COVID-19
    Autorzy: dr hab. n. med., prof. UM Wojciech J. Piotrowski, dr n. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, zapalenie płuc, włóknienie płuc