Czytelnia on-line

Medycyna bólu Terapia 2019, 7 ( 378 ) :  23  -  27

Przejście bólu ostrego w ból przewlekły

Transition from acute to chronic pain

Summary: Understanding the neurobiological mechanisms underlying acute and chronic pain syndromes is a huge progress in modern pain medicine. Recognition of the basic differences between acute and chronic pain processes, learning about the factors determining the progression from acute to chronic pain increases the awareness of health care professionals about the need for early and effective acute pain treatment regardless of its etiology, and also allows to identify patients particularly susceptible to chronic pain development. A modern and multimodal approach to acute pain treatment may in many cases prevent the pain chronification and thus reduce the percentage of chronic pain sufferers. In turn, understanding the mechanisms underlying chronic pain allows for the implementation of more effective mechanism-based therapies, including rational pharmacotherapy and non-pharmacological methods, which may improve the quality and effectiveness of pain management.
Keywords: chronic pain, acute pain, chronification, neuroplasticity
Słowa kluczowe: ból przewlekły, ból ostry, chronifikacja, neuroplastyczność

Ból, zgodnie z aktualną definicją International Association for the Study of Pain (IASP), jest przykrym doznaniem związanym z obecnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, z komponentą czuciową, emocjonalną, poznawczą oraz socjalną (1). W kategoriach czasowych ból klasyfikowany jest zwykle jako ostry lub przewlekły, co odnosi się jedynie do aspektu czasowego doznań bólowych, natomiast nie dotyczy w żaden sposób podstawowych i istotnych różnic w mechanizmach powstawania bólu ostrego (ból fizjologiczny) i przewlekłego (ból patologiczny), a także procesów przemiany bólu ostrego w ból przewlekły (2–4).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: