Czytelnia on-line

Medycyna bólu Terapia 2019, 7 ( 378 ) :  33  -  39

Immunosupresja wywoływana przez opioidy: mechanizmy i implikacje kliniczne w okresie okołooperacyjnym

Opioid-induced immunosuppression: mechanisms and clinical implications in the perioperative period

Summary: Opioids comprise an important group of drugs used in pharmacotherapy of cancer pain. In recent years, studies have emerged indicating the potentially immunosuppressive effects of opioid analgesics and their serious consequences, including the risk of cancer progression. The identification of these risks has prompted a search for other effective and, most importantly, safer methods of perioperative analgesic management. Regional analgesia techniques, which allow for effective analgesia and a significant reduction in opioid dosing and thus diminish the risk of immunosuppression associated with these drugs, seem to offer substantial hope in this respect. A number of studies available in the literature assess the effects of regional analgesia techniques on cancer progression; however, it is often difficult to interpret their results owing to several perioperative factors (such as surgical trauma, inadequate pain and stress relief, hypothermia) which are also attributed immunosuppressive effects and tend to be implicated in an increased risk of cancer progression. Further research is needed to verify the available data on both the potential immunosuppressive effects of opioids and the possible protective effects of regional analgesia techniques on cancer patients.
Keywords: immunosuppression, cancer progression, opioids, regional anesthesia
Słowa kluczowe: immunosupresja, progresja choroby nowotworowej, opioidy, anestezja regionalna

Ból u chorych na nowotwory jest bardzo istotnym problemem klinicznym i epidemiologicznym. Może być pierwszym objawem choroby nowotworowej, występuje w trakcie jej diagnozowania i leczenia, towarzyszy chorym w zaawansowanej fazie choroby. Ocenia się, że przynajmniej połowa chorych na nowotwory doświadcza bólu, a odsetek ten jest zdecydowanie wyższy w grupie pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. World Health Organization (WHO) podaje, że ponad 5,5 mln pacjentów na świecie nie otrzymuje lub otrzymuje nieskuteczne leczenie bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Renata Zajączkowska 1. Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 2. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
  • dr hab. n. med., prof. UM Wojciech Leppert Pracownia Badania Jakości Życia, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • dr n. med. Anna Wrzosek 1. Klinika Intensywnej Terapii Dyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 2. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum